Buharlaşma noktası nedir, Buharlaşma noktası ne demek

Buharlaşma noktası; bir fizik terimidir.

  • Bir sıvının kaynatılma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi

Buharlaşma noktası anlamı, kısaca tanımı:

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

Nokta : Orta nokta. Yer. Sınır, derece, radde. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Konu, konu ile ilgili önemli bölüm.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Geçme : Geçmek işi, mürur. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan.

Derece : Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

 

Diğer dillerde Buharlaşma noktası anlamı nedir?

İngilizce'de Buharlaşma noktası ne demek? : fizik