Dikey işlevler nedir, Dikey işlevler ne demek

Dikey işlevler; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

Genellikle , biçiminde tanımlanan iç çarpımı sıfır olan p,q işlevleri, Anlamdaş. düzgen işlevler.

Dikey işlevler anlamı, kısaca tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Dikey : Başka bir doğru ile kesiştiğinde onunla birlikte dik açı oluşturan (doğru çizgi), amudi. Dik olarak.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Düzgen işlevler : [Bakınız: dikey işlevler].

İç çarpım : E doğrusal uzayı verildiğinde, aşağıdaki koşulları gerçekleyen Anlamdaş. sayıl çarpım, nokta çarpımı.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Düzgen : Düzenli. [Bakınız: düzenni]. Eğri düzgeni ya da yüzey düzmeni.

Çarpım : Çarpma işleminin sonucu olan sayı.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Düzge : Süs.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

 

Sıfır : Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0). Kötü, başarısız, verimsiz. Olmayan, bulunmayan. Yeni, kullanılmamış. Hiçbir değeri olmayan şey.

Çarpı : Kaba sıva, çarpma sıva. Birbiriyle çarpılan iki sayı arasına konulan işaret: "a x b" veya "a . b", "a çarpı b" diye okunur.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri.

Gene : Yine.

Diğer dillerde Dikey işlevler anlamı nedir?

İngilizce'de Dikey işlevler ne demek ? : orthogonal functions