Görüldüğünde nedir, Görüldüğünde ne demek

Görüldüğünde; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

İlgilisine gösterilerek ödenmesi istenilen tecim belgitlerinde kullanılan bir deyim.

Görüldüğünde ile ilgili Cümleler

  • Uzaktan görüldüğünde, o kaya bir insan yüzü gibi görünüyor.
  • Gökyüzünden görüldüğünde,ada çok güzeldi.

Görüldüğünde kısaca anlamı, tanımı

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama

Görüldüğünde ödenir : İlgilisine gösterildiğinde ödenmeleri gerekli olan tecimsel belgitler.

Tecim belgitleri : Belirli bir paranın ödenmesi sözünü ya da buyruğunu ve kısa bir süreyi kapsamak üzere düzenlenen tecim belgitlerinin tümü.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Ödenme : Ödenmek işi.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

 

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Belgit : Senet. Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

Tecim : Ticaret.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

Teci : Ne olduğu bilinmeyen kişi.

Öden : Mide, karın.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Görüldüğünde anlamı nedir?

İngilizce'de Görüldüğünde ne demek ? : at sight