Görüldüğünde ödenir nedir, Görüldüğünde ödenir ne demek

Görüldüğünde ödenir; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

İlgilisine gösterildiğinde ödenmeleri gerekli olan tecimsel belgitler.

Görüldüğünde ödenir anlamı, kısaca tanımı

Görüldüğünde : İlgilisine gösterilerek ödenmesi istenilen tecim belgitlerinde kullanılan bir deyim

Öden : Mide, karın.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Tecimsel : Ticaret ile ilgili, ticarete ait. Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

 

Ödenme : Ödenmek işi.

Belgit : Senet. Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

Tecim : Ticaret.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Teci : Ne olduğu bilinmeyen kişi.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme.

Diğer dillerde Görüldüğünde ödenir anlamı nedir?

İngilizce'de Görüldüğünde ödenir ne demek ? : payable at sight, payable in demand