General manager türkçesi General manager nedir

  • Yönetici.
  • Genel müdür.
  • Tiyatronun sanat dışındaki her türlü yönetsel ve parasal işlerinin başında olan yetkili.
  • Genel yönetici.
  • Umum müdür.
  • Bir tiyatronun yönetsel piramidinin en üstündeki kişi. sanatsal işlerin değil, yönetsel işlerin baş sorumlusu.

General manager ile ilgili cümleler

English: The general manager is in the meeting room.
Turkish: Genel Müdür toplantı odasında.

General manager ingilizcede ne demek, General manager nerede nasıl kullanılır?

General : Yalpı. Komutan. Genel mahiyette. Genel ilkeler. Tarikat lideri. Ordu komutanı. Genel. Orgeneral. General. Yaygın.

Manager : Yarışların istenilen düzene uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan yönetici. Yarış yöneticisi. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Bir sanatçı veya spor takımının işlerini yöneten kimse. Müdür. İdareci. İşletmeci. Manajer. Yönetmen. Direktör.

General ability : Genel beceri. Genel yetenek. Ölçülen yeteneklerin ortalaması sayılan yetenek. genel zeka.

General acceptance : Koşulsuz kabul. Genel kabul. Genel olarak kabul. Tam kabul. Kayıtsız şartsız kabul. Ödek üzerinde yazı ile belirtilerek ve altı imzalanarak gönderilen ve ödekte yazılı niceliğin tümüyle ve koşulsuz olarak kabul olunduğunu belirten kabul. Kesin kabul.

 

General access denied error : Genel erişim kabul edilmeme hatası.

General account : Genel hesap.

İngilizce General manager Türkçe anlamı, General manager eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak General manager ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Archons : Hükümdar. Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı. Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı (yunanistan).

Admin : İdare. Yönetim.

Chief executive officer : İcra kurulu başkanı. Baş yönetici. Bir kurumun yönetiminden sorumlu olan ve kurumla ilgili her türlü etkinliği ve gelişmeyi yönetim kuruluna aktaran en üst düzey yönetici. Başkan. İcra başkanı. Baş icracı yönetici. Bir şirket veya büyük bir teşkilatın en tepe yöneticisi. Başyönetici. Ceo.

Bosses : Şişlik. Kabartma. İşveren. Patron.

Ceo : Chief executive officer (icra kurulu başkanı). İdari müdür. İcra kurulu başkanı. Bir kurumun yönetiminden sorumlu olan ve kurumla ilgili her türlü etkinliği ve gelişmeyi yönetim kuruluna aktaran en üst düzey yönetici. Bir şirketin veya büyük bir organizasyonun en tepedeki yöneticisi. İcra kurulu üyesi. Chamber of the board. Sorumlu müdür.

Archon : Hükümdar. Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı (yunanistan). Arhont. Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı. Eski yunanistan'da en yüksek dokuz devlet görevlisinden her biri.

 

Presidents : Rektör. Devlet başkanları. Devlet başkanı. Cumhurbaşkanı. Başkan.

Managing director : Yaygın ortaklıklarda yönetim kurulunca kendisine yürütme ve yönetim yetkisi verilen kişi. Müdür. Yetkili kişi. İdare müdürü. Fabrika müdürü. İdari yönetici. Murahhas üye. Şirket müdürü.

Administrative director : Belirli bir işletmeyi veya görevi yöneten kimse. İdari müdür.

General manager synonyms : business leader, acting manager, administratrices, administrator, boss, administrative, director general, general director, administrants, business manager, admins, administrators, administrant.