Gerekleyiş nedir, Gerekleyiş ne demek

Gerekleyiş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Uyak harfinden önce bir uyak harfi daha getiriş. Keremle kalem tam uyaklıdır. Kereme haremin uyak getirilmesi gerekleyiş olur. Buna pekitme (es.t. teşdit] denir.

Gerekleyiş anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Getirilme : Getirilmek işi.

Getiriş : Getirme işi.

Pekitme : Pekitmek işi, tekit.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Teşdit : Şiddetini artırma, güç verme. Sağlamlaştırma.

Uyaklı : Uyağı bulunan, kafiyeli, mukaffa.

Pekit : Bahçelerin çevresine çalı çırpıdan yapılan çit.

Kalem : Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Çeşit, tür. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazar. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Bazı deyimlerde yazı.

Kerem : Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf.

Harem : Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm, selamlık karşıtı. Karı, eş. Bu bölümde oturan kadınların hepsi.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Uyak : Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen sesler, kafiye.

Buna : Pınar. Buraya. Bunu.

Daha : Henüz. Bunun dışında. Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz. Var olana, elde bulunana ek olarak.

 

Teşd : Büyük leğen.

Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. Yeni yapılmış olan duvarların arasına harçla birlikte doldurulan taş parçaları.

Diğer dillerde Gerekleyiş anlamı nedir?

Osmanlıca Gerekleyiş : lüzum ma-lâ-yelzem