Gramkuvvet nedir, Gramkuvvet ne demek

Gramkuvvet; bir fizik terimidir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır.

  • Bir gram kütleye 45° enlemindeki deniz yüzeyinde yerin uyguladığı kuvvet, gramağırlık

Gramkuvvet anlamı, kısaca tanımı:

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Kütle : Kitle. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.

Enlem : Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Kuvvet : Güç. Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Şiddet, zor, cebir. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Bir ülkenin silahlı gücü. Fiziksel güç, takat.

Gramağırlık : Gramkuvvet.

Diğer dillerde Gramkuvvet anlamı nedir?

İngilizce'de Gramkuvvet ne demek? : n. kilogram-force (Physics), unit of force that causes acceleration that is equal to the acceleration of gravity on one kilogram of mass