Havuzcuk nedir, Havuzcuk ne demek

Havuzcuk; bir anatomi terimidir.

  • İdrar borularının böbrekle birleştikleri yerde huni biçimindeki genişlik

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: leğencik]

Havuzcuk anlamı, kısaca tanımı:

Havuz : Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

Huni : Ağızlık. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

 

Genişlik : Geniş olma durumu. En, boy karşıtı.

Diğer dillerde Havuzcuk anlamı nedir?

İngilizce'de Havuzcuk ne demek? : n. calix

Fransızca'da Havuzcuk : bassinet [le]