Lale nedir, Lale ne demek

Lale; bir bitki bilimi terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

 • Zambakgillerden, yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa gesneriana).
 • Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka
 • Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık.

Yerel Türkçe anlamı:

Kırmızı gül.

Lale

Gelincik çiçeği.

Veziriazam

Tarih'teki anlamı:

Eskiden, ağır tutukluların boyunlarına geçirilen demir halka.

Lale isminin anlamı, Lale ne demek:

Kız ismi olarak; Çiçekleri kadeh biçiminde olan, türlü renklerde süs bitkisi.

Fransızca'da Lale ne demek?:

tulipe

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Karaman ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. İçel kenti, Anamur ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

 
 

Lale hakkında bilgiler

Lale (Tulipa) (Farsça : لاله), zambakgiller (Liliaceae) familyasından Tulipa cinsini oluşturan güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak yetiştirilen, soğanlı, çok yıllık otsu bitki türlerinin ortak adı.

Anavatanı Pamir, Hindukuş ve Tanrı dağlarıdır. Türkler göçleri esnasında bu bitkinin soğanlarını Anadolu'ya getirmiştir. 1500'lü yıllarda Avrupa'ya Anadolu'dan giden lale özellikle Hollanda'da çok yaygındır. Soğanlarının üzerinde zarımsı bir örtü bulunur. Etli ve yeşil 2-8 yaprağı vardır. Çiçekler, saplar ucunda çoğunlukla bir, bazen ikidir. Çiçek parçaları altılıdır. Kırmızı, sarı ve ara tonlarda renklere sahiptir.

16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafindan Hollanda Kralı'na gönderilen laleler, ilk başta Hollandalılar'ı ve kısa zaman içerisinde tüm Avrupalılar'ı hayranlık içinde bırakmışlardır. Böylece günümüze kadar dünya'nın en fazla lale üreten ülkesi Hollanda olmuştur.

Lale özellikle doğu kültür ve mitolojilerinde özel bir yere sahiptir. Edebi eserlerde sıkça kullanılmasının yanı sıra mitolojilerde de lalenin ortaya çıkışına dair farklı ve çok çeşitli hikâyeler bulunmaktadır. Bunların en ünlüsü ve özellikle doğu edebiyatında en sık kullanılanı Pers mitolojisindeki lalenin kökeni söylencesidir. Bu söylenceye göre yaprağın üstündeki bir çiğ tanesine yıldırım düşmüş, böylece çiğ tanesi ve yaprak alev almıştır. Daha sonra donarlar ve lale meydana gelir. Bu hikâyeden yola çıkarak, lale çiçeğinin ortasındaki koyuluğun bu yanma işleminin sonucu olduğuna inanılırdı.

Lale ile ilgili Cümleler

 • Evin önünde ekili laleler vardı.
 • Tom'un, laleleri meşe ağacının yanına dikeceğini sanıyordum.
 • O, laleler,hercai menekşeler ve papatyalar gibi çiçekler yetiştirir.
 • Annem laleleri çok sever ve kız kardeşim de öyle.
 • Laleler şimdi çiçek açtılar.
 • Laleler yakında çiçek açacaklar.
 • Laleler çıkmaya başladı.
 • Laleleri seviyorum.
 • Laleler, ilimizin resmi çiçeğidirler.
 • Lale en sevdiğim çiçektir.
 • Bu laleler güzel.
 • Ali laleleri seviyor.
 • Benim evimin arkasındaki inekler sadece laleleri yiyorlar.

Lale anlamı, kısaca tanımı:

Zambakgiller : Bir çeneklilerden, çiğdem, lale, soğan, pırasa, zambak vb. bitkileri içine alan bir familya.

Yaprak : Börek, baklava vb. şeylerde yufka. Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak. Sarma yapılmış olan asma yaprağı.

Çiçek : Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

Renk : Nitelik. Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Lale ağacı : Manolyagillerden, ana yurdu Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir süs ağacı (Liriodendron tulipifera).

Denizlaleleri : Vücutları bir sapla deniz dibine bağlı veya serbest olabilen, beş veya daha fazla kollu, toplu durumda yaşayan derisi dikenlilerden bir sınıf.

Acem lalesi : Taşkırangillerden, turuncu ve sarı çiçekler açan, yıllık ve çok yıllık türleri olan, saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneştopu.

Dağ lalesi : Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimli tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris).

İstanbul lalesi : 16-18. yüzyıllar arasında İstanbul'da birçok çeşidi elde edilmiş, çiçeği badem biçiminde, hançer biçimli yapraklarının ucu tığ gibi ince ve sivri olan lalelere verilen genel ad, Osmanlı lalesi.

Manisa lalesi : Lalenin parçalı yapraklı, büyük çiçekli, otsu, çok yıllık türlerine verilen genel ad (Tulipa orphanidea).

Muş lalesi : Ağrı, Muş, Van ve çevresinde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür lale (Tulipa sintenisii).

Osmanlı lalesi : İstanbul lalesi.

Lalettayin : Sıradan. Herhangi bir.

Lalezar : Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi.

Sivri : Ucuna doğru gittikçe incelen. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı. Palamut. Ucu keskin ve batıcı olan.

Kadeh : Bu bardağın alabileceği miktarda olan. İçki içmeye yarayan ayaklı bardak.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz.

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Koparmak : Kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak. Daldan, ağaçtan alıp toplamak. Birden ve güçlü bir biçimde başlamak veya başlatmak. Birlikte koşan yarışçıyı üstün bir çaba ile hızlanıp geçmek. Zor kullanarak almak. Güçlükle elde etmek.

Dörtlü : İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde dört işareti bulunan kâğıt veya pul. Taşıtlarda uyarı için dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzen, flaşör. Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan. Dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet.

Familya : Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile. Aile.

Lale devri : Osmanlı tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık yaptığı zaman kesimine (1718-173 verilen ad.

Laleağacı : İçodunu yeşil kahverengi ile sarı arasında değişen, dışodunu açık sarı, hava kurusunun özgül ağırlığı 0.50-0,55 gr/cm3 olan bir tür ağaç.

Laledere : Yalova kenti, Kılıç bucağına bağlı bir bölge.

Lalegölü : Osmaniye şehri, Toprakkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Lalegül : (lâ:legül) Bir kız ismi olarak anlamı; Lâle ve gül gibi güzel olan.

Lalehan : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Lâle gibi güzel olan.

Lalek : Leylek. Leylek.

Laleli : Lale bulunan veya yetiştirilen (yer). Üzerinde lale deseni veya motifi bulunan. Erzincan şehrinde, Cengerli bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum kenti, Pazaryolu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Iğdır şehri, Gaziler bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Lalelik : Osmanlı seramik ve cam sanatının güzel örneklerinden olan ve içine lale konulan vazo.

Lalengi : Mayalı hamurdan yapılan bir çeşit lokma.

Diğer dillerde Lale anlamı nedir?

İngilizce'de Lale ne demek? : [lalar] v. sing a lullaby

n. ruby, garnet, vermeil

n. tulip

Fransızca'da Lale : tulipe [la]

Almanca'da Lale : n. Tulpe

Rusça'da Lale : n. тюльпан (M)