Melanocyte stimulating hormone türkçesi Melanocyte stimulating hormone nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Melanosit stimulan hormon.
  • Melanosit uyarıcı hormon.
  • Ara hipofizdeki melanotrop hücrelerden ve az miktarda ön hipofizden salınan peptit hormon. aşağı sınıf omurgalı hayvanlarda çok salınır ve melanofor hücrelerde pigment granüllerinin sitoplazmaya dağılmasına ve deri renginin esmerleşmesine neden olur.

Melanocyte stimulating hormone ingilizcede ne demek, Melanocyte stimulating hormone nerede nasıl kullanılır?

Melanocyte : Epidermiste melanin oluşturan hücreler. Melanin içeren hücre. Melanosit.

Stimulating : Uyarıcı. Aydınlatıcı. Canlandırıcı. Ufuk açıcı. Tahrik edici. Uyaran. Uyandırıcı. İlham veren.

Hormone : İç salgı. Hormon. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. İçsalgı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone : Melanosit uyarıcı hormon salınımını kısıtlayıcı hormon. Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını inhibe eden bir hormon.

Melanocyte stimulating hormone releasing hormone : Melanosit uyarıcı hormon salgılatıcı hormon. Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını uyaran bir hormon.

Interstitial cell stimulating hormone : Lüteinleştirici hormon. Icsh.

Follicle stimulating hormone : Yumurtalık uyarıcı hormon. Follitropin. Folikül uyaran hormon. Folikül stimülan hormon. (tıp) hipofiz bezi tarafından salgılanan seks hormonu (kadınlarda yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını, endometrial büyümeyi, ve östrojen üretimini uyaran, erkeklerde sperm üretimini uyaran). Dişilerde yumurtalık foliküllerinin büyümesini ve foliküllerden östrojen salınımını uyaran, erkeklerde er bezlerinde sperm oluşumunu destekleyen, ön hipofiz lobundan salınan, salınımı hipotalamustan salınan gonadotropin salgılatıcı hormon tarafından düzenlenen glikoprotein yapılı gonadotrop hormonlardan biri, follitropin, folikül sitimulan hormon, fsh. Folikül sitimulan hormon. Fsh.

 

Thyroid stimulating hormone : Tiroit sitimulan hormon. Tiroid stimüle edici hormon. Tiroid uyarıcı hormon. Tiroit uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormonu. Öndeki hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezindeki aktiviteyi uyaran hormon (endokrinoloji). Tsh.

İngilizce Melanocyte stimulating hormone Türkçe anlamı, Melanocyte stimulating hormone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Melanocyte stimulating hormone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı.

Melanocyte stimulating hormone synonyms : abattoir, a c deformity, a dna, abdomen, abdominal distention, abdominal pain.