Metrekare nedir, Metrekare ne demek

Metrekare; bir matematik terimidir.

  • Kenarı 1 metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi

"Metrekare" ile ilgili cümleler

  • "Olmaz, ben bu karonun metrekaresini iki bine döşeyemem." - M. İzgü

Metrekare hakkında bilgiler

Metrekare SI'dan türetilen alan birimidir ve m2 (Unicode'de 33A1) ile gösterilir. 1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğundaki bir karenin alanına eşittir. SI temelli birim olam metre, ışığın vakumda 1/299.792.458 saniyede katettiği mesafeye denk gelir. Uzunluk birimleri arasındaki derece farkı onlara karşılık gelen alan birimleri arasında aynı derece farkının iki katının oluşmasına sebep olur. Ayrıca metrekare alanları çarpımıdır.

SI önekler ekleyip çıkarma, üskatları ve askatlarını oluşturur. Bununla beraber birim olarak ikiye katlanma, onların uygun liner birimlerinden ikiye katlanma arasındaki büyüklük sırası farklıdır. Örneğin bir kilometre, metrenin bin kat uzunluğuna eşitken bir kilometrekare, bir metrekarenin bir milyon katı kadar alana eşittir.

Metrekare, metrenin tüm SI öneklerini kullanabilir.

Metrekare anlamı, kısaca tanımı:

Kenar : Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Bir şeyi çevreleyen çizgi. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri. Yan.

 

Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Ölçü : Değer, itibar. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Belirlenmiş boyut. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Ölçüt. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

 

Türe : Adalet.

Gösteri : Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov.

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Vakum : Basıncı düşürülmüş. Havası alınmış.

Saniye : Bir derecenin üç bin altı yüzde biri. Fizik ve mekanikte zaman birimi. Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi.

Diğer dillerde Metrekare anlamı nedir?

İngilizce'de Metrekare ne demek? : n. square meters, square meter

Fransızca'da Metrekare : mètre carré

Almanca'da Metrekare : der Quadratmeter