Oturma nedir "Oturma" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Gelin elbisesinin dikileceği gün. Çarşamba günü kız evinde yapılmış olan tören. Jeo...

 
 
 

Oturma bölgesi nedir ne demek

Oturma bölgesi nedir Oturma bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin düzentasarında öncelikle konutların yerleşt...

Oturma grevi nedir ne demek

Oturma grevi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme. Grev : İş bırakımı. Gerçekleştirmek : Gerçek ...

Oturma hakkı nedir ne demek

Oturma hakkı nedir Oturma hakkı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: süknâ hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı ...

Oturma işbırakımı nedir ne demek

Oturma işbırakımı nedir Oturma işbırakımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşçilerin, işyerlerinde başka işçi çalıştırılması...

Oturma mobilyası nedir ne demek

Oturma mobilyası nedir Bilimsel terim anlamı: Oturmada rahatlık ve kolaylık sağlayan sandalye, koltuk ve benzeri mobilyalara verilen ad. Osmanlıca Oturma mo...

Oturma oluru nedir ne demek

Oturma oluru nedir Oturma oluru; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapımı bitmiş bir yapıda oturulabilmesi, kent yönetiminc...

Oturma planı nedir ne demek

Oturma planı nedir Oturma planı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Seyirci salonundaki oturma yerlerini gösteren plan. Otu...

Oturma yeri nedir ne demek

Oturma yeri nedir Oturma yeri; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Oyun gösterisi arasında seyircilerin dinlenmeleri için ...

Katkısız oturma yoğunluğu nedir ne demek

Katkısız oturma yoğunluğu nedir Katkısız oturma yoğunluğu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nüfusun, oda ya da konut birimi sayısının, ...

Oturmacı nedir ne demek

Oturmacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gece oturmaya gelen konuk. Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme Konuk : Bir yere veya birin...

Oturmakçı nedir ne demek

Oturmakçı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuk: Akşam bizde oturmakçılar vardı. Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme Oturmak : Vücud...

Oturman nedir Oturman; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir konutta ya da bir yerleşim yerinde oturan, orada yerleşmi...

Aşığı alçı oturmah nedir ne demek

Aşığı alçı oturmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Talihi, şansı açık olmak. Alçı : Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılard...

Bilib oturmak nedir ne demek

Bilib oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilip durmak. Bili : Bilgi Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme. Oturmak : Vücudun belden y...

Çift oturmalı vana nedir ne demek

Çift oturmalı vana nedir Çift oturmalı vana; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Akışkanın basıncından etkilenmeden, kolay açılıp ...

Çüt oturmak nedir ne demek

Çüt oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aşık çukur tarafında durmak. Çüt : Çift. Çift, bk. çit. Tarla. Kara saban. (Baykara Selim Susuz, Eşmeyazı K...

Durmak oturmak nedir ne demek

Durmak oturmak nedir Teknik terim anlamı: Düşüp kalkmak, ülfet etmek. Durma : Durmak işi Durmak : Hareketsiz durumda olmak. Ara vermek. Varlığını sürdürme...

Göpe oturmak nedir ne demek

Göpe oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnatlaşmak, direnmek. Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme Oturmak : Vücudun belden yukarıs...

Kubacuk oturmak nedir ne demek

Kubacuk oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çömelerek oturmak. Kuba : Gurur, kibir. Yapışkan, killi toprak. İncir ağacı tomurcuğu. Kuş ve kümes hayvanl...

Oturma belgesi nedir ne demek

Oturma belgesi nedir Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, dokü...

Oturma bildirimi nedir ne demek

Oturma bildirimi nedir Oturma bildirimi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yerleşim yerine ya da bir mahalleye yeni gelmiş ...

Oturma duvarı nedir ne demek

Oturma duvarı nedir Oturma duvarı; bir mimarlık terimidir. Oturma : Kısa süre için konukluğa gitme. Oturmak işi. Duvar : Bir yapının yanlarını dışa karşı...

Oturma grubu nedir ne demek

Oturma grubu nedir Oturma : Kısa süre için konukluğa gitme. Oturmak işi. Koltuk : Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer. Yapıcılıkta yan ...

Oturma helataşı nedir ne demek

Oturma helataşı nedir Oturma helataşı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İnsan dışkısının pissu döşemine atıldığı, oturak gi...

Oturma izni nedir ne demek

Oturma izni nedir Oturma : Kısa süre için konukluğa gitme. Oturmak işi. Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. M...

Oturma odası nedir ne demek

Oturma odası nedir Oturma odası bir evde bulunması gereken, aile bireylerinin ev içinde genel olarak bir arada bulundukları, genel olarak izlenen, bazen...

Oturma öbeği nedir ne demek

Oturma öbeği nedir Oturma öbeği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hep bir nitelikte konutların bir araya gelmesiyle oluşan...

Oturma sıraları nedir ne demek

Oturma sıraları nedir Oturma sıraları; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sirkte seyircilerin oturduğu sıralar. Sıral : “Sır ...

Katkılı oturma yoğunluğu nedir ne demek

Katkılı oturma yoğunluğu nedir Katkılı oturma yoğunluğu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nüfusun, oda ya da konut birimi sayısının, t...

Birlikte oturma nedir ne demek

Birlikte oturma nedir Birlikte oturma; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ev halkının, gelir düzeyinin düşüklüğü ve gelirine...

Oturmak nedir "Oturmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Hükümran olmak, hükümdar olmak// rahat oturmak: meşakkatten uzak olmak. Oturmak (bk. ...

Oturmalık nedir ne demek

Oturmalık nedir Oturmalık; bir mimarlık terimidir. Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme. Oluşturmak : Oluşmasını sağlamak, meydana ge...

Abraş oturmak nedir ne demek

Abraş oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yan oturmak: Misafirler çok, sofraya abraş oturunuz. Abra : Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste veri...

Bağdaç oturmak nedir ne demek

Bağdaç oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağdaş kurmak. Bağda : Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek. Çelme, güreşte bacak atm...

Canı yerine oturmak nedir ne demek

Canı yerine oturmak nedir Teknik terim anlamı: İçi rahat etmek. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa g...

Çoğa oturmak nedir ne demek

Çoğa oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pahalıya mal olmak. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah renkli giysi. Bel...

Dek oturmak nedir ne demek

Dek oturmak nedir Teknik terim anlamı: Rahat durmak, dek durmak. Dek : Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin. Düzen, hile, ent...

Gönlü oturmak nedir ne demek

Gönlü oturmak nedir Teknik terim anlamı: Müsterih olmak, mutmain olmak. Gönlü : Olgun Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme. Oturmak : Vüc...

Guguba oturmak nedir ne demek

Guguba oturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çömelmek. Gugu : Tavuk çağırma ünlemi. Konuşma sırası: Guguyu kime verdiniz ?. Aptal Oturma : Oturmak işi. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim