Negates türkçesi Negates nedir

Negates ingilizcede ne demek, Negates nerede nasıl kullanılır?

Abnegates : Feda etmek. İnkar etmek. Reddetmek. Feragat etmek. Ülkeden ayrılmak. Yadsımak. Vazgeçmek. Kaçmak (sorumluluktan). Tanımamak.

Negate : Olumsuz yapmak. İnkar etmek. Değillemek. Olumsuzlamak. İptal etmek. Yadsımak. Aksini ispatlamak. Boşa çıkarmak. Reddetmek.

Negated : İptal etmek. Reddetmek. İnkar etmek. Aksini ispatlamak. Olumsuzlanan.

Abnegate : Reddetmek. Yadsımak. Feda etmek. İnkar etmek. Vazgeçmek. Feragat etmek. Ülkeden ayrılmak. Tanımamak. Kaçmak (sorumluluktan).

Abnegated : İnkar etmek. Reddetmek. Yadsınmış. Yadsımak. Tanımamak.

Negating : İptal etmek. Reddetmek. İnkar etmek. Aksini ispatlamak.

Negative acknowledge : Alınmadı. Olumsuz alındı.

Negative acceleration : Negatif ivme. Hareketli bir cismin yavaşlaması.

Negation of a proposition : Önermenin olumsuzlaması.

Negation particle : Ad cümlelerinin olumsuz çekimini sağlayan veya cümlede art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci ve yüklemi aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan kelime, değil kelimesi: bu eve düşen şaşkınlar arasında kim duaya muhtaç, kim irade aczi içinde değildi? itikat zayıflığı da yalnız ferid'in değil, dünyanın hali (p. safa, matmazel noraliya'nın koltuğu, s. 71). hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? (a. h. tanpınar, saatleri ayarlama enstitüsü, s. 350) vb. Olumsuzluk eki. Olumsuzluk edatı.

 

İngilizce Negates Türkçe anlamı, Negates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Negates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Consumes : Harcamak. Yakıp kül etmek. Yakmak. İstihlak etmek. Tüketmek. Yiyip bitirmek. Tüketim yapmak. Bitirmek. Sarfetmek.

Contravene : İtiraz etmek. İhlal etmek. Uymamak. Aykırı davranmak. Başkaldırmak. Uyuşmamak. Çatışmak. Karşı gelmek. Bozmak.

Disappoint : Yüzünü kara çıkarmak. Üzmek. Umudunu kırmak. Umudunu boşa çıkarmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Altüst etmek. Hayal kırıklığı yaşatmak. Ümidini boşa çıkarmak. Sözünü tutmamak.

Denying : Yadsıma. Mahrum etmek. Yoksun bırakmak. Yalanlamak. İnkar etme.

Disallow : Kabul etmemek. Menetmek. Golü iptal etmek. Saymamak. Karşı çıkmak. Müsaade etmemek. İzin vermemek.

Cast off : Çıkarmak. Atmak. Mola. Çıkarıp atmak. Kurtulmak. (ilmek) iğneden çıkarmak. Terk etmek. Tahmin etmek (yazının uzunluğunu). Avara etmek. Örgüye başlamak.

 

Disallows : Saymamak. İzin vermemek. Menetmek. Müsaade etmemek. Golü iptal etmek. Kabul etmemek.

Annuller : Sözleşme vb'ni bozmak. İlga etmek. Yürürlükten kaldırmak. Fesh etmek. Hükümsüz kılmak. İptal eden kimse. Fesheden kimse. Çevirmek. Bozmak.

Disallowing : Menetmek. İzin vermemek. Saymamak.

Annihilates : Ortadan kaldırmak. Yenmek. İmha etmek. Yoketmek. Feshetmek. Mahvetmek. Elemek. Bozmak. Yok etmek.

Negates synonyms : aegadean isles, isole egadi, egadi islands, aegadean islands, negate, neutralizes, abrogating, contradicts, blights, frustrate, disclaim, annihilated, abjures, controverts, disconfirm, controvert, contradict, disproves, addlings, blighted, explode, rebut, declare off, abnegate, disowned, mediterranean sea, annihilate, annihilating, disproof, donee, cankers, beneficiary, aborting.

Negates zıt anlamlı kelimeler, Negates kelime anlamı

Disorder : Düzenini bozmak. Patırtı. Karışıklık. Bozmak. Hastalık. Keşmekeş. Kargaşa. Nizamsızlık. Karıştırmak. Düzensizlik.

Validate : Onaylamak. Yasallaştırmak. Geçerliğini denetlemek. Tasdik etmek. Geçerli yapmak. Yasal kılmak. Doğrulamak. Geçerli kılmak. Meşru kılmak.

Affirm : Beyan etmek. Onaylamak. İleri sürmek. Tasdik etmek. Söz vermek. Tekrar söylemek. Doğrulamak. Tekrarlamak. Olumlamak. Söylemek.

Negates antonyms : disprove, prove.