Olanaksızlık önermesi nedir, Olanaksızlık önermesi ne demek

Olanaksızlık önermesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Hangi oylama türü olursa olsun ikiden fazla önerme içeren bireysel fonksiyonlardan toplumsal bir tercih fonksiyonuna geçmenin olanaksız olduğunu ileri süren ve Kenneth Arrow tarafından geliştirilen önerme.

Olanaksızlık önermesi tanımı, anlamı

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat

Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse.

Olanak : İmkân.

Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız.

Olanaksızlık : Olanaksız olma durumu, imkânsızlık.

Önerme : Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Bireysel : Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Tercih : Yeğleme.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Geçmen : Antalya kenti, Elmalı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Oylama : Oy kullanma işi.

Kenne : Testi. Şişe. Barut yapmak için güherçile işlenen yer. Sanki. Lamba şişesi.

İçere : İçeri.

Toplu : Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Diğer dillerde Olanaksızlık önermesi anlamı nedir?

İngilizce'de Olanaksızlık önermesi ne demek ? : impossibility theorem