Sabit hücreler nedir, Sabit hücreler ne demek

Sabit hücreler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Büyümenin durduğu erişkin yaşa geldikten sonra normal fizyolojik koşullar altında çoğalmayan fakat kimi koşullarda çoğalabilen karaciğer, pankreas, böbrek ve kalkan bezlerinin parenkim hücreleri gibi hücreler, reverzibl postmitotik hücreler, stabil hücreler.

Sabit hücreler anlamı, kısaca tanımı

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk

Sabi : Küçük çocuk.

Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

Reverzibl postmitotik hücreler : Sabit hücreler.

Stabil hücreler : Sabit hücreler.

Fizyolojik : Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili. Normal, doğal olarak işleyen.

Fizyoloji : Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

Karaciğer : Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ.

 

Reverzibl : Geriye dönülebilir, tersine çevrilebilir, eski hâline gelebilir.

Pankreas : Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ.

Parenkim : Dağınık bir biçimde organize olmuş hücre ve iplikçik kitlesi. Yassı solucanlarda kas tabakasıyla bağırsak arasında bulunan çeşitli hücrelerden oluşmuş sert doku. Bir organın zemin dokusu. Organın esas veya işlevsel elemanları.

Koşullar : Şerâit.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Erişkin : Beden gelişimi tamamlanmış olan, kâhil.

Çoğalma : Çoğalmak işi, fazlalaşma, ziyadeleşme.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Stabil : Dayanıklı, sağlam. Kararlı, değişmez. Düz. Oturmuş. Dengeli.

Büyüme : Büyümek işi.

Kalkan : Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. Toplum olaylarında güvenlik görevlilerinin çeşitli saldırı araçlarından kendilerini ve başkalarını korumak için kullandıkları, özel olarak yapılmış korumalık. Koruyucu. Yan yüzergillerden, büyük, yassı, derisi düğme veya çivi denilen birtakım sivri kemiklerle örtülü, beyaz etli balık, kalkan balığı (Scophtalmus maximus).

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

Diğer dillerde Sabit hücreler anlamı nedir?

İngilizce'de Sabit hücreler ne demek ? : stabile cells