Silaj nedir, Silaj ne demek

Silaj; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Taze bitkilerin kıyılmış biçiminin bir siloda sıkıştırılarak korumaya ve saklamaya alınmayöntemi

Kimya'daki anlamı:

İnce ince kesilen yeşil bitkilerin tanklarda (silolarda) sıkıca istiflenmesi ve fermente edilmesiyle hazırlanan bir yem.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Biçilmiş, belirli boyutlara getirilmiş, bir süre pörsütülmüş ve yeterli düzeyde kuru madde içeren yeşil yemlerin, silo içerisine sıkıştırılarak yerleştirilip hava alması engellenecek biçimde üzeri kapatıldıktan sonra doğal laktik asit bakterileri veya yapay olarak asitlerle fermantasyona uğratılmasıyla elde edilen konserve yem.

İngilizce'de Silaj ne demek? Silaj ingilizcesi nedir?:

silage

Silaj hakkında bilgiler

Silaj, sığır, koyun ve keçi gibi gevişgetiren memeli hayvanların yem ihtiyacını karşılayan ve silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş yemlerdir. Suca zengin yemlerin oksijensiz ortamda bırakılarak süt asiti bakterilerinin etkisi ile fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yemdir ve kısaca yeşil yemlerin turşulaştırılmasıdır. Yeşil otun olmadığı kış aylarında yeşil, sulu ve ekonomik olarak verilebilecek tek kaba yemdir. Daha çok mısır, sorgum darısı ve diğer tahılların yeşil kısmından yapılır. Silaj yapmak için birim alandan en fazla yeşil kitle verebilen bitkilerden olduğu için özellikle mısır kullanılır ve bu mısırlara silajlık mısır adı verilir.

 

En kaliteli silaj mısırdan yapılır. Silaj yapılarak değerlendirildiğinde bu bitkinin bütün toprak üstü aksamlarından yararlanılmış olur. Mısır çeşitleri içinde dane ve sap verimi yüksek herhangi biri silajlık olarak yetiştirilebilir. Mısır silajında Ekilen çeşidin hasat zamanında koçan bağlamış olması verim ve kalite bakımından çok önemlidir. Çünkü yapılmış olan birçok çalışmada görülmüştürki mısırda yeşil aksam veriminin %50 si ve beslenme değerinin %70 i koçanlardan elde edilmektedir. Koçanın içermiş olduğu karbonhidrat miktarı fermantasyonun istenilen düzeyde olmasını sağlar aksi halde kalitesi düşük silo yemi elde edilmekte ve silo yeminden beklenen fayda sağlanamamaktadır. Eğer mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir siloda bol oksijen kalır. Oksijenli fermantasyon uzun süre devam eder. Mısır silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler belirlemektedir. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini düşürecektir.

Yemleri silolanarak saklanmaları kurutarak saklanmalarına kıyasla çok eski tarihlere dayanmaktadır.Eski Mısırlıların suca zengin bazı yemleri hava ile ilişkisi kesilmiş kaplarda sakladıkları,Jules Caesars'ında sefer öncesi geçiş yollarında çukurlar açtırarak içerisini yeşil yemle dolturtup,bunların üzerinide balçıkla kapattığı bildirilmektedir.İlk yeşil yem silolarının M.S 700'lü yıllarda İtalyan köylüleri tarafından yapıldığı zannedilmektedir.Avrupa ülkelerinde XVIII. yüzyıl başlarında silo yemi yapımının gelişmeye başladığı görülmüştür.

 

Her türlü yeşil bitkiden silaj yapılabilir. Neticede silaj yapımı turşulaşmadır; Ancak işin ekonomisi göz önüne alındığında mısır silajı başı çekmektedir.Bunun yanında çeşitli bölgelerimizde arpa,yulaf gibi hasıl ürünlerinin de silajı ekonomik olarak yapılmaya başlanmıştır.

Silaj anlamı, tanımı:

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Silo : Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar.

Taze : Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. Genç kadın. Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı. Yeni, zamanı geçmemiş. Bozulmamış, bayatlamamış olan.

Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil. Issız, tenha yer. Kenar, periferi.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Koruma : Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi. Korumak işi. Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.

Saklama : Saklamak işi.

Alınma : Alınmak işi.

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Sığır : Anlayışsız, kaba saba kimse. Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.

Silaj beli : Sıkışık silaj kütlesinden hayvanlara yedirmek üzere silaj yemi almada kullanılan alt kenarı keskin ve geniş “V” biçiminde özel bir bel, kürek.

Silaj bıçağı : Sıkışık silaj kütlesinden silaj yemi almada kullanılan, ağzı geniş dişli, sapında iki küçük tutma kolcuğu bulunan özel bir bıçak.

Silaj boşaltma makinesi : Kule tipi silolardan silaj boşaltmaya yarayan, kendi ekseni ve silaj yüzeyinde dairevi dönerek tırmalayıp toplayıcı helezon ve püskürtme tertibatı bulunan bir makine.

Silaj inhibitörleri : Silajda katkı maddesi olarak kullanılan ve formik asit gibi endüstriyel asitlerin genel adı.

Silaj katkı maddeleri : Silolama işlemi sırasında eklenen uyarıcılar; inokulantlar, enzimler, melas, sukroz, glikoz gibi şekerlerle inhibitörler; propiyonik asit, formik asit, süt asidi gibi asitler yanında amonyak formaldehit, sülfürdioksit gibi kimyasallar; tuz, üre, peynir altı suyu, hayvan pancarı, patates, pancar posası gibi tüm bu maddelerin silaja katılmasıyla silajın besin madde içeriğini artırmak hem de iyi bir fermantasyon sağlamak için kullanılan maddeler, silolama yardımcı maddeleri.

Silaj mikrobiyolojisi : Silaj kalitesine bağlı olarak silajda oluşan yararlı laktik asit bakterileri veya zararlı mikroorganizma topluluğunun ifadesi.

Silaj peletleri : Isı yardımıyla kurutulan silajın kalıp deliklerinden mekanik işlemle sıkıştırılarak geçirilmesi suretiyle pelet formuna getirilmiş biçimi.

Silaj silosu : Dayanma veya kullanma sürelerine göre sürekli veya geçici olan; yığın, çit, saman balyası, preslenmiş balya, ahşap, briket, taş, tahta, tuğla, beton veya metal gibi malzemelerden yapılabilen; tiplerine göre kule veya kuyu tipinde düşey veya hendek tipi yüzeysel; silindirik, köşeli, üç yanı kapalı bir yanı açık veya iki yanı kapalı iki yanı açık biçimlerinde olabilen, silajın yapıldığı ve saklandığı yer.

Silaj testeresi : Sıkışık silaj kütlesinden silaj yemi almada kullanılan, motorlu ağaç testeresine benzer özel bir testere.

Silaj yemleri : Yeşil yemlerin ve su bakımından zengin diğer yemlerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlamak üzere, belirli koşullarda bir mayalanma devresi geçirmeleri sonucu elde edilen asitli yemler, ekşitilmiş yemler, silo yemleri.