Sinistral türkçesi Sinistral nedir

  • Sola eğilimli.
  • Sol yanal.
  • Sinistal.
  • Sola ait.

Sinistral ingilizcede ne demek, Sinistral nerede nasıl kullanılır?

Sinistrality : Sinistralite. Solaklık. Sol tarafını veya sol elini kullanmada öncelik.

Sinistrally : Sola doğru. Sola eğilimli bir tarzda.

Dextrosinistral : Sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru giden. Doğal olarak solak olan ancak sağ elle yazmaya eğitilmiş.

Arteria coronaria sinistra : Sol koroner atardamar. Ostium aortae'deki valvula semilunaris sinistra'nın yanından çıkarak truncus pulmonalis ile sol auricula arasından sulcus coronarius'a giren atardamar, arterya koronarya sinistra. Arterya koronarya sinistra.

Arteria gastrica sinistra : Arterya gastrika sinistra. Domuzda a. lienalis'ten, diğer türlerde a. coeliaca'dan çıkan ve midenin küçük büklümünün sol tarafında seyreden atardamar, arterya gastrika sinistra. Mide sol atardamarı.

Sinistrad : Sola. Sol tarafa doğru.

Sinistrous : (arkaik) uğursuz. Sola eğimli. Sola ait. Fena. Uğursuz. Tehditkar. Kötü. Meşum. Solun.

Atrium sinistrum : Sol kulakçık. Atriyum sinistrum. Kalbin sağ üst boşluğu, atriyum sinistrum, sol atriyum. Sol atriyum.

Valva atrioventricularis sinistra : Kalpte sol kulakçıkla sol karıncık arasında yer alan, karıncıkların sistolü sırasında kanın sol kulakçığa geri akışını önleyen iki parçadan oluşan kapak, mitral kapak. Mitral kapak. Biküspital kapak. Biküspidal kapak.

 

Sinistro : Sol.

İngilizce Sinistral Türkçe anlamı, Sinistral eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sinistral ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Anticlockwise : Saat yönünün tersine doğru. Saat yönünün tersi. Saat yönünün tersine. Saat yelkovanının aksi yönünde. Saat yönünün tersi yönde. Sağdan sola. Saat akrebinin döndüğü yönün tersine. Saatin tersi yönünde. Saatin aksi yönünde.

The left : Sol kanat. Kalmak. Sol. Soldaki. Bırakılan. Artık. Sol el. Sol taraf.

Left handed : Sol elle yapılan. Solaklara özel. Solaklar için yapılmış. Lastikli. Sakar. İki yüzlü. Beceriksiz. Soldaki. İki karşıt anlamlı. Sol.

Counterclockwise : Saatin ters yönünde. Saat yönüne ters yönlü olan. Saat yelkovanının ters yönünde. Saat yönünün tersine doğru. Saat ibrelerinin normal dönme yönünün tersine dönerek. Saatin tersi yönde. Sola. Saat yönünün tersine. Sola (dönmek). Saat yönünün aksi yönü.

Left : Be.sola. Sol. Kalmak. Artık. Bırakılan. Sol el. Sol tarafa. Soldaki. Sol taraf.

Sinistrorse : Sola bükülen.

Sinister : Sinister. Solundaki. Şom. Tekin olmayan. Fesat. Kem. Fena. Şeytani. Meymenetsiz. Netameli.

Contraclockwise : Saat yönünün tersine. Sağdan sola. Saat yönünün tersine doğru. Saat yönünün tersinde.

Sinistrous : Solun. Tehditkar. Fena. (arkaik) uğursuz. Meşum. Kötü. Uğursuz. Sola eğimli.

Sinistral synonyms : sinistrorsal.

Sinistral zıt anlamlı kelimeler, Sinistral kelime anlamı

Clockwise : Saat yönünde. Saat yönünde olan. Saat yönü. Saat dönüşü yönünde. Saat dönüş yönünde. Saat yelkovanı yönünde. Saat yelkovanı dönüş istikametinde.

 

Dextral : Sağak. Sağ tarafa özgü. Sağ elini kullanan. Dekstral. Sağ tarafta bulunan. Sağ tarafla ilgili. Soldan sağa doru kıvrılan (zooloji).

Right handed : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Sağ. Sağa doğru dönen. Sağak. Çembersel ucaylı bir enine dalganın ilerleme yönleci ile açısal devinirlik yönlecinin aynı yönde olması. Sağ elini kullanan. Sağ elle kullanılan. Sağlak. Sağ eliyle iş gören.

Sinistral antonyms : ambidextrous.

Sinistral ingilizce tanımı, definition of Sinistral

Sinistral kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to the left, inclining to the left. Opposed to dextral. Sinistrous.