Sistit nedir, Sistit ne demek

Sistit; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Genellikle bakterilerin sebep olduğu sidik torbası yangısı

Biyoloji'deki anlamı:

Sidik kesesi yangısı.

İngilizce'de Sistit ne demek? Sistit ingilizcesi nedir?:

cystitis

Sistit hakkında bilgiler

Sistit, kadınlarda görülen idrar kesesi iltihaplanmasıdır. Bakterilerin yol açtığı mikrobik sistit ve mikroplar ile ilgisi bulunmayan intersitisyel sistit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Bu iki hastalığın belirti ve bulguları birbirine benzemektedir.

Hastalığın tanısı ancak diğer olası hastalıkların ekarte edilmesi ile konur. Ekarte edilmesi gereken hastalıklar mikrobik sistit, idrar kesesi kanseri, idrar yolları verem hastalığı, idrar kesesinin sinirsel calışma bozuklukları gibi hastalıklardır. Bu amaçla, idrar kesesinin içine optik cihazlar ile bakılması (sistoskopi) dahil geniş bir yelpaze içindeki tetkik yöntemleri uygulanır.

Sistit anlamı, tanımı:

Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

 

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Sidik : İdrar.

Torba : Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci, poşet. Er bezi, husye, testis. Vücutta meydana gelen şişlik. Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç.

Yangı : Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Hizmetçi bayan. Bayan.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Sistitis : İdrar torbası yangısı.

Sistitis hemorajika : İdrar torbasının kanla birlikte bulunan yaygın yangısı.

Sistitis kataralis : İdrar torbasının nezlevi yangısı.

Sistitis purulenta : İdrar torbasının irinli yangısı.

Sistitis vezika ürina : İdrar torbası yangısı.

Diğer dillerde Sistit anlamı nedir?

İngilizce'de Sistit ne demek? : n. cystitis

Fransızca'da Sistit : cystite [la]

Almanca'da Sistit : n. Zystitis

Rusça'da Sistit : n. цистит (M)