TBMM nedir, TBMM ne demek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmış hali.

  • 23 Nisan 1920'de açılmıştır.
  • Türkiye'nin yönetildiği bina.
  • Milletvekillerinin yasa çıkarttığı kurum.
  • Yasama ve Yürütme faaliyetlerini yapan idare.
  • Hiyerarşik olarak; Cumhurbaşkanı, TBMM Meclis başkanı ve Başbakan şeklinde sıralanır.
  • Seçim ile iş başına gelen insanların çalıştığı yer.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili bilgiler:

Başbakan : Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap.

Cumhur : Topluluk. Halk.

Cumhurbaşkanı : Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

Faaliyet : İşler durumda olma, etkinlik. Çalışma. Canlılık, hareket.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Meclis : Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılmış olan toplantı. Dostlar toplantısı. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.

 

Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Benzer özellikleri olan topluluk. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Yasa : Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.

Kanun : Geçerli olan kural. Yasa. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.

Yürütme : Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Uygulama işi, icra. Yürütmek işi.