Vasıfsızlık nedir, Vasıfsızlık ne demek

  • Niteliksiz olma durumu

Vasıfsızlık anlamı, kısaca tanımı:

Vasıfsız : Niteliği olmayan, niteliksiz.

Vasıf : Nitelik.

Niteliksiz : Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.