Vergi mükellefi nedir, Vergi mükellefi ne demek

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Vergi yasalarına göre alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler.

İngilizce'de Vergi mükellefi ne demek? Vergi mükellefi ingilizcesi nedir?:

taxpayer, tax responsible

Vergi mükellefi hakkında bilgiler

Vergi mükellefi, üzerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi, günümüzde devletlerin üstlendiği fonksiyonları yerine getirmesini sağlayan temel kamu geliridir. Toplumu oluşturan bireyler, ödeme güçlerinin belirli bir oranında devleti finanse ederler. Toplum üyelerinin, vergi ödevinin doğuşu, vergiyi doğuran olayla birlikte ortaya çıkar. Kişi, ortaya çıkan vergi borcunu ödemekle mükellef olduğundan, vergi mükellefi olarak adlandırılır.

Vergi mükellefi anlamı, tanımı:

Vergi : Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para. Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

Yükümlü : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef.

Mükellef : Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış. Yükümlü.

 

Ödemek : Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek. Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek. Bir işin, bir görevin karşılığını vermek. Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek. Bir iş, bir kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek. Bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak.

Gerçek : Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yapay olmayan.

Tüzel : Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal. Hükümle ilgili, hükmi.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Mutluluk. Büyüklük, mevki.

 

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Getirme : Getirmek işi.

Vergi yükümlüsü : Vergi vermek zorunda olan gerçek veya tüzel kişi, vergi mükellefi.

Vergi mükellefiyeti : Yasalarla saptanan vergi ödeme zorunluluğu.

Diğer dillerde Vergi mükellefi anlamı nedir?

İngilizce'de Vergi mükellefi ne demek? : n. taxpayer

Almanca'da Vergi mükellefi : n. Steuerzahler