Yaşama sevinci nedir, Yaşama sevinci ne demek

  • Maddi, manevi mutluluk içinde yaşama.
  • Durumundan, yaşantısından memnun olma duygusu

Bilimsel terim anlamı:

Belirli bir ereğe yönelmiş olmadan yaşamaya karşı gösterilen coşkusal tutum.

İngilizce'de Yaşama sevinci ne demek? Yaşama sevinci ingilizcesi nedir?:

joy of living

Yaşama sevinci tanımı, anlamı:

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Maddi : Mal, para, varlıkla ilgili olan. Maddesel. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddeden oluşan.

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

Mutluluk : Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Yaşantı : Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat. Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü. Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu. Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyarak, kıvançlı, mutlu olarak.

 

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Önsezi.

İçinde : Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Yaşama : Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasa koyma, yasa yapma, teşri.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yaşama sevinci anlamı nedir?

Almanca'da Yaşama sevinci : n. Lebensfreude