Yedek parça nedir, Yedek parça ne demek

  • Bir makinenin işlemez duruma gelen bölümünün yerine konacak yeni parça

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir bilgisayar dizgesinin bakım onarımının etkin biçimde sağlanabilmesi için bakımcının elinde hazır bulunması gereken herhangi bir birleşen.

Bilimsel terim anlamı:

Bir nesnenin çalıştırılması ya da işletilmesi için kendisinde bulunan ya da yardımcı niteliğindeki parçaların, gerektiğinde kırılan, bozulanların yerine konulmak üzere elde bulundurulması.

Bir taşıtın bozulan ya da aksayan parçalarını değiştirmek için kullanılan parça.

İngilizce'de Yedek parça ne demek? Yedek parça ingilizcesi nedir?:

spare part, spare parts, accessory

Osmanlıca Yedek parça ne demek? Yedek parça Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

yedek parça

Yedek parça tanımı, anlamı:

Yedek : Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Redif. Hayvanı yedeğe alan ip, yular. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Pasaj. Tane. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Müzik eseri. Nesne.

 

Yedek parçacı : Yedek parça yapan veya satan kimse.

Yedek parçacılık : Yedek parçacının işi veya mesleği.

Makine : Araba, otomobil. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Yedek parça ile ilgili Cümleler

  • Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyorsunuz, değil mi?
  • Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyor.
  • Jale bir araba fabrikasında yedek parça yapıyor.
  • Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyorlar.
  • Bize yedek parça gönderiyorlar.
  • Yedek parçaları birer birer inceledi.
  • Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyoruz.
  • Yedek parçaları peşpeşe inceledi.
  • Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyorum.

Diğer dillerde Yedek parça anlamı nedir?

İngilizce'de Yedek parça ne demek? : n. part, replacement part, spare, spare part

Fransızca'da Yedek parça : pièce détachée

Almanca'da Yedek parça : n. Ersatzstück, Ersatzteil