Yozgat nedir, Yozgat ne demek

Yozgat; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Yozgat hakkında bilgiler

Yozgat, Yozgat ilinin merkezidir. Yozgat İç Anadolu'nun merkezinde bulunan başkent Ankara'ya 217 kilometre doğuda bulunan bir il'dir. Yozgat'ın merkez ilçesinin 2014 yılı itibariyle nüfusu 76.500'dür.Yozgat'ın toplam nüfusu ise 645.266'dır.

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğu düşünülen yörede Alişar Höyüğü'nde yapılmış olan kazılarda M.Ö. 3000 yıllarına ait eserler bulunmuştur. Eti'lerin yerleşim merkezlerinden de biri olduğu bilinmektedir.

Yozgat bölgesi birçok medeniyetlerin hakimiyetinde kalmıştır.

M.S 395’te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, Doğu Roma yani Bizans’ın egemenliğine geçmiştir. Dönem dönem Sasani’ler bölgeye akınlar yapmış ancak hakimiyet sağlayamamışlardır.

Yozgat ile ilgili Cümleler

  • Timuçin Yozgat'ın bir yerlisidir.
  • Timuçin, Yozgat'tan Varşova'ya Ryan Air ile uçtu.

Yozgat tanımı, anlamı:

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Merkez : Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir işin öğretildiği yer. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Biçim, tarz. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Polis karakolu. Belirli bir yerin ortası.

Başkent : Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir.

Ankara : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri, Türkiye'nin başkenti.

Kilometre : 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km).

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

İtibari : Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif.

Yozgatlı : Yozgat ilinden olan kimse.

Yozgatlılık : Yozgatlı olma durumu.