Zahiri muamele nedir, Zahiri muamele ne demek

Zahiri muamele; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

görünüşteki işlem (Scheingesechaeft).

Zahiri muamele tanımı, anlamı

Zahiri : Görünen, görünürdeki. Yapmacık

Muamele : Davranma, davranış. Yol, yöntem. İşlem. Alışveriş.

Zahir : Açık, belli. Dış yüz, görünüş. Kuşkusuz, elbette, şüphesiz.

Görünüşteki işlem : Zahiri muamele (karş. danışıklı işlem).

Görünüşte : Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa, zahiren.

Görünüş : Görünme işi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir.

Görün : Mezar, mezarlık.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

 

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Diğer dillerde Zağarcıbaşı anlamı nedir?

Osmanlıca Zağarcıbaşı : ser-zağarî