Çevrimli tavlama nedir, Çevrimli tavlama ne demek

Çevrimli tavlama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir.

Metalürji'deki terim anlamı:

Orta ve yüksek karbonlu çeliklere en yumuşak yapıyı kazandırmak için, dönüşül sıcaklıkların hemen altında yapılan tavlama işlemi.

Çevrimli tavlama kısaca anlamı, tanımı

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap

Çevrim : Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.

Çevrimli : İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

Tavla : At ahırı. Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu.

Tavlama : Tavlamak işi.

Yüksek karbonlu çelik : Bileşiminde, % 0.6'dan çok karbon bulunan çelik.

Dönüşül sıcaklık : Bir özdağın sıvı olarak bulunabileceği en yüksek sıcaklık, ya da bir uçunun daha yukarı sıcaklıkta hiçbir basınç etkisiyle sıvılaştırılamayacagı sıcaklık. Bir metalde iç dönüşümlerin oluştuğu sıcaklık. Mıknatıssal ördeklerin maknatıslığını yitirdiği sıcaklık. Gazların sıkıştırılarak sıvılaştırılamadığı en düşük sıcaklık. Bir kristal yapının ya da bir fazın, bir ötekine dönüştüğü sıcaklık.

 

Kazandırmak : Kazanmasını sağlamak.

Kazandırma : Kazandırmak işi.

Sıcaklık : Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.

Karbonlu : Birleşiminde karbon bulunan.

Çelikler : Balıkesir şehrinde, Dursunbey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Yumuşak : Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal. Ilıman (iklim), sert karşıtı. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Okşayıcı, tatlı, hoş. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Kolaylıkla işlenebilen. Sessiz, hafif. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı.

Dönüşül : Bir faz özellik ya da yapı dönüşümünün etkilendiği değere ilişkin.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Derece ya da makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli. Etkili.

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

 

Yumuş : İş, hizmet buyruğu: Bu çocuk hiç yumuş tutmuyor, ne yapacağız?. Toplantı, topluluk. İş, hizmet buyruğu. Vazife, hizmet, buyrulan iş, söz. Görev, vazife (Çayağzı). Ödünç alınan şey. İş, hizmet, ödev, vazife. İş, güç, çalışma.

Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür.

Diğer dillerde Çevrimli tavlama anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrimli tavlama ne demek ? : cycle annealing