Alttan sınırlı işlev nedir, Alttan sınırlı işlev ne demek

Alttan sınırlı işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

f görüntüsü R içinde alttan sınırlı olan işlevi.

Alttan sınırlı işlev anlamı, kısaca tanımı

Alttan sınırlı : En az bir alt sınıra sahip olma özelliği

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası.

Sınırlı işlev : Görüntüsü sınırlı olan işlev.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Sınır : İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. Uç, son. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit.

Sınırlı : Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. Az sayıda. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet.

Görüntü : Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme. Manzara. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.

 

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Görün : Mezar, mezarlık.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

F : Türk alfabesinin yedinci sırasında yer alan ve Fe adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümsüz, sürtünücü diş dudak ünsüzünü gösterir. Nota işaretleri harflerle gösterilirken fa sesini gösterir. Bazı ülkelerde ısı birimi olarak kullanılan fahrenhayt derecesinin göstergesi. Merceğin odak uzaklığının simgesi. Flor elementinin simgesi. Fenilalanin amino asit. Fahrenheit derecesi. 3.Flor. 4.Folik asit. 5.Faraday. 6.Fertilite faktörü. Müzik edebiyatında ve dizgelerde FA notasını ifade eden harf.

Diğer dillerde Alttan sınırlı işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Alttan sınırlı işlev ne demek ? : function bounded below