Bakır tayini nedir, Bakır tayini ne demek

Bakır tayini; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yem ve dışkı örneğindeki organik kısmın, kuru yakma yöntemiyle kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımıyla tamamen yakılarak geriye kalan inorganik kısımda oto analizatör veya atomik absorpsiyon fotometri cihazı yardımıyla bakır mineralinin aranması için yapılan analiz.

Bakır tayini anlamı, kısaca tanımı

Tayin : Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma. Atama. Tayin, atama

Bakı : Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu. Denetleme. Fal.

Bakır : Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). Bu elementten yapılmış.

Kuru yakma yöntemi : Yem örneklerinin kül fırınında 550 oC’de belirli süre yakılmasıyla elde edilen, örneklerin inorganik kısmını belirlemede kullanılan yöntem.

Absorpsiyon : [Bakınız: emme]. [Bakınız: soğurma].

Kül fırını : 1100 °C’nin üzerinde sıcaklıklara çıkabilen bir fırın. Yemlerdeki inorganik maddeler ve taş toprak gibi yabancı maddelerin miktarını belirlemede kullanılan, 1000 oC’ye kadar sıcaklığı ayarlanabilen laboratuvar cihazı.

 

İnorganik : Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık. Hücrelerin cansız bölümleri.

Fotometri : Işık ölçümü.

Yaş yakma : Bir numunedeki organik maddeleri parçalamak için kuvvetli asit ve yükseltgenlerin kullanılması. Kjeldahl yöntemiyle ham protein analiz yönteminin birinci basamağı olup yem örneğinin konsantre sülfürik asit, katalizör ve ısı etkisiyle yakılması işlemi.

Organik : Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki).

Tamamen : Bütün olarak, büsbütün, baştan sona.

Örneğin : Söz gelişi.

Mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Aranma : Aranmak işi.

Analiz : Çözümleme.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

 

Atomik : Atomal.

Tamam : Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Evet. Eksiksiz. Tamamlanmış, bitmiş. Yanlış ve yalan olmayan, doğru.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Diğer dillerde Bakır tayini anlamı nedir?

İngilizce'de Bakır tayini ne demek ? : copper analysis