Ekonomi politik nedir, Ekonomi politik ne demek

  • Toplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak bu gelişmenin farklı evrelerinde mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve değişim koşullarını etkileyen yasaları saptayan ve irdeleyen bir tür iktisat bilimi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: politik iktisat]

Ekonomi politik kısaca anlamı, tanımı:

Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Tutum. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.

Politik : Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan. Siyasal.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm. Olan biten şey.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

 

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Ekonomi politik ile ilgili Cümleler

  • Hükümet bunu kabul etmeyi reddetse de, ekonomi politikası harap olmuş durumda.
  • Hükümetin ekonomi politikasını inceledik

Diğer dillerde Ekonomi politik anlamı nedir?

Fransızca'da Ekonomi politik : économie politique

Almanca'da Ekonomi politik : n. Volkswirtschaft