Erkek dış üreme organları nedir, Erkek dış üreme organları ne demek

Erkek dış üreme organları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Çiftleşme organı olan penis, hem idrarı hem de sperma’yı dışarı atan urethra masculina ve sünnet derisinden ibaret olan organlar, partes genitales maskulina eksterna.

Erkek dış üreme organları tanımı, anlamı

Dış : Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı. Görülen, içte bulunmayan yüzey. Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut. Yabancı ülkelerle ilgili. Bireyin ötesinde bir varlığı olan. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan. Bir konunun kapsamına girmeyen şey

Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

 

Ürem : Faiz, getiri.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Üreme organları : Organizmada üreme görevi için birlikte oluşmuş organlar bütünü.

Partes genitales maskulina eksterna : Erkek dış üreme organları.

Sünnet derisi : İstirahat durumundaki penisin glansını tamamen saran deriden kın, prepusyum.

Maskulina : Erkeğe ait, erkek gibi.

Çiftleşme : Çiftleşmek işi.

Genital : Üreme ile ilgili. Üremeyle ilgili, üremeye ait. Üreme organlarına ait, tenasül uzuvlarına ait, tenasül uzuvları.

İbaret : Oluşan, meydana gelen.

Dışarı : Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı. Dışa, dış çevreye. Kişinin konutundan ayrı olan yer. Yurt dışı.

Sperma : Meni. Bir başı, bir gövdesi, hareket etmeye yarayan kuyruğu olan, yumurtadan çok küçük erkek eşey hücresi.

Sünnet : Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz. Sünnet düğünü. Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

Penis : Erkeklik organı.

Sünne : Bağlarda yağmur sularının birikmesi için açılan çukur.

Sperm : Meni.

İbare : Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz.

Diğer dillerde Erkek bale dansçısı anlamı nedir?

İngilizce'de Erkek bale dansçısı ne demek ? : ballet -dancer