Gerekirlik nedir, Gerekirlik ne demek

Gerekirlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Olasılık kuramında bir olayın gerçekleşme olasılığının tam, yani 1'e eşit olması ya da gerçekleşmesinin kesinliği, bk. gerçekleşmeme olasılığı.

Gerekirlik kısaca anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekirlik ortacı : "Yapılacak igier" sözündeki yapılacak ortacı gibi, ki bir anlamıyla "Yapılması gereken" değerindedir.

Tutumsal gerekirlik : Toplumsal gelişmenin ekonomik etkenlere dayandığı düşüncesi.

Gerçekleşmeme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre bir olayın gerçekleşme olasılığının toplam durumlar olasılığından (1'den) çıkarımca eşit değer.

Gerçekleşme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıdaki denemede "r" kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0'la I arasında değişen değer, bk. olasılık kuramı, önsel olasılık.

Olasılık kuramı : (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, belitlere dayalı kuram. Büyük sayıdaki rastlantısal olayların, eşdeyişle belli durumlarda yinelenen olayların incelenmesine ve rastlantının rastlama olasılığının hesaplanmasına. ilişkin bir kuram. Çıkarımcı sayımbilimin temelini oluşturan ve sınırlı sayıda gözlemle elde edilmiş ölçümlere dayanarak sınırsız sayıdaki bir evrenin ayrıtlarına ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak veren kuram.

 

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Olasıl : İhtimâli.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

 

Kesin : Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu. Kesinlikle.

Kuram : Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü.

Yani : "Demek oluyor ki" anlamlarında bir söz. "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz.

Gerç : Eğlenme, alay.

Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdim. Çamaşır. Giysi, elbise. Ucu eğik baston, sırık.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Gerekirlik anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekirlik ne demek ? : certainty