İlkel toplum nedir, İlkel toplum ne demek

İlkel toplum; bir toplum bilimi terimidir.

"İlkel toplum" ile ilgili cümle

  • "İlkel toplum insanını vahşi saymak, gerçekte sözüm ona bir bilimin sahteciliği idi." - M. C. Anday

Sosyoloji'deki anlamı:

Yazılı uygarlığa geçmemiş olan toplum.

Bilimsel terim anlamı:

Çağımızda yaşayan ve insanlık kültürünün ilk basamaklarında bulunan kişilerden oluşan toplumlardan her biri. bk. ilkel. zıt anlamlısı uygar toplum.

İngilizce'de İlkel toplum ne demek? İlkel toplum ingilizcesi nedir?:

primitive society

İlkel toplum anlamı, tanımı:

İlkel : İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Basit, karmaşık olmayan. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İlke : Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Temel bilgi.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Toplu : Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Topu olan. Vücutça dolgun. Bir arada, bütün, kombine.

Yazılı : Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav.

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bireyin kazandığı bilgi. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

Bulunma : Bulunmak işi.

Sanayileşme : Sanayileşmek işi, endüstrileşme.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Tarım : Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat.

İlkel toplum ile ilgili Cümleler

  • Büyü, ilkel toplumda önemli bir rol oynar.
  • İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır.
  • büyünün ilkel toplumlarda önemli rolü vardır.

Diğer dillerde İlkel toplum anlamı nedir?

İngilizce'de İlkel toplum ne demek? : primitive society