İspanyolca nedir, İspanyolca ne demek

İspanyolca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Hint-Avrupa dillerinden, İspanya'da, Brezilya dışındaki Latin Amerika'da ve İspanyol uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.
 • Bu dille yazılmış olan

İspanyolca hakkında bilgiler

İspanyolca (Español veya castellano), Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Roman dillerinden biridir. Dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir.

Dünyada İspanyolca konuşan 470 milyon ila 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir.

İspanyolca dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kabul edilen dildir. Resmi dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler: İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası bir resmi dil tanımlamamakla birlikte, ülkenin genelinde İngilizce'den sonra en çok konuşulan ikinci dil İspanyolca'dır. Ülke içinde anadili İspanyolca olan 41 milyon kişi vardır. Özellikle güney bölgelerinde sadece İspanyolca konuşarak yaşanabilir.

İspanyolca ile ilgili Cümleler

 • Onu Arapçadan İspanyolcaya çevirebilir misiniz?
 • Chavacano, İspanyolca tabanlı kreol dilidir.
 • Ali İspanyolca konuşmuyor.
 • Obama'nın İspanyolca konuşabildiğini düşünüyor musun?
 • İspanyolca çok güzel bir dil.
 • Bütün öğleden sonrayı hikaye kitaplarını İspanyolcaya çevirmekle geçirdim.
 • İspanyolca bilmiyorum.
 • İspanyolca birçok ülkede konuşulur.
 • İspanyolca, Baskça ve biraz İngilizce biliyorum.
 • İspanyolca cümle eklemeyi sevdim.
 • İspanyolca çalışıyoruz.
 • İspanyolca, Almanca'dan çok daha kolaydır.
 • O İspanyolca sınırına doğru güneye kaçtı.
 • O İspanyolca profesörü değil.
 

İspanyolca tanımı, anlamı:

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

İspanya : Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu.

Amerika : Dünya üzerinde yer alan bir kıta.

İspanyol : İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Latin : İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları.

Uygar : Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse). Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.

Aile : Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

 

Roman : Çingene. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür. Bu türde yazılmış eser.

Dünya : Dış, çevre, ortam. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Herkes. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde İspanyolca anlamı nedir?

İngilizce'de İspanyolca ne demek? : [ıspanyolca] n. Spanish

Almanca'da İspanyolca : n. Spanisch

Rusça'da İspanyolca : n. испанский язык (M)