İyilik sağlık nedir, İyilik sağlık ne demek

İyilik sağlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, ünlem olarak kullanılır.

  • "Nasılsınız?" sorusuna karşılık olarak sağlıklı ve iyi durumda olunduğunu anlatan bir söz, iyilik güzellik

İyilik sağlık anlamı, tanımı:

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. İyi olma durumu, salah. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. Yarar veya elverişlilik, nimet.

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Soru : Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual. Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Cevap, yanıt. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

Sağlıklı : Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek. Sağlığı koruyan. Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli. Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Güzellik : Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Güzel olan bir kimsenin niteliği. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey. Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün.