Sağlıklı nedir, Sağlıklı ne demek

Sağlıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Sağlıklı" ile ilgili cümleler

 • "Birbirlerine sağlıklı, esenlikli bir kış dilediler." - T. Buğra
 • "Kendine saygısı olan sağlıklı bir adam, başkalarına da en büyük saygıyı duyar." - Y. Kemal

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

İçel ilinde, Tarsus belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sağlıklı tanımı, anlamı:

Sağlıklı yaşam : Sağlık kurallarına dikkat ederek sürdürülen hayat.

Sağlık : Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Sağ, canlı, diri olma durumu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Esen : Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

Sıhhatli : Sağlıklı.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

 

Uygun : Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Hijyen : Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü. Sağlık koruma, hıfzıssıhha. Sağlık bilgisi.

Hijyenik : Sağlık kurallarına uygun. Sağlıklı. Temiz.

Sağlam : Zarar görmemiş, bozulmamış. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Gerçek, inanılır bir temeli olan. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Güvenilir. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil.

Doğru : İki nokta arasındaki en kısa çizgi. Yakın, yakınlarında. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

Güvenilir : Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı.

Gerçek : Yapay olmayan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğruluk. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

 

Sağlıklı ile ilgili Cümleler

 • Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdin.
 • Sağlıklı bir erkek bebeğin var.
 • Doymamış yağlar sağlıklı bir diyet için gerekli.
 • Birkaç saatlik doğum sancısından sonra, güzel sağlıklı bir bebek doğurdu.
 • Sağlıklı bir kahvaltı neyden oluşmalı.
 • Sağlıklı bir inceleme yapılmadığı açık.
 • Sağlıklı bir insanın kalp atışlarındaki süre aralığı yaklaşık olarak 0,8 saniyedir.
 • Sağlıklı bir bebek doğurdu.
 • Ben sağlıklı kalmak için düzenli olarak spor yaparım.
 • Granola barlarının sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
 • Yalnızca sağlıklı gıdaları yemeye çalışırım.
 • Benim iki yaşındaki oğlum onu beslemeye çalıştığım sağlıklı yiyeceğin bazısını yemeyecek.
 • Sağlıklı bir kahvaltı yaptım.
 • Onlardan bazıları sağlıklı ama bazıları değil.

Diğer dillerde Sağlıklı anlamı nedir?

İngilizce'de Sağlıklı ne demek? : adj. healthy, in good health, well, sound, fit, bonny, bouncing, florid, healthful, husky, right, ruddy, salubrious, salutary, sanative, sanatory, whole, wholesome

adv. in good nick

n. health, soundness, well being, sense of well being, welfare, fitness

Fransızca'da Sağlıklı : sain/e, florissant/e

Almanca'da Sağlıklı : adv. fit