Kasavan nedir, Kasavan ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Palavra, yalan, abartılmış söz.

Kibirli, onurlu, kendini beğenmiş.

[Bakınız: kasafan].

[Bakınız: kasalak].

Kasavan tanımı, anlamı

Kasava : Tapiyoka

Kasa : Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve. Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.

Kasavan atmak : Abartarak, yüksekten atarak konuşmak.

Kasavancı : Yalancı.

Kasafan : Palavra, yalan, abartılmış söz.

Kasalak : Kibirli, onurlu, kendini beğenmiş. Kurumlu, onurlu, kendini beğenen: Kasalak kasalak yürüyorsun.

Kibirli : Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu.

Palavra : Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, balon. Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte. Uzun ve boş konuşma, martaval.

Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

 

Onurlu : Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu.

Kasal : Kibir, gurur, övünme.

Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yerine kullanılan bir söz. Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz.

Kibir : Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme, benlik, gurur.

Yalan : Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır. Yalancı kimse. Uydurma.

Kend : Kasaba, şehir.

Kibi : Gibi. Gibi, bk. kimi, kimin, kimin.

Onur : İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

Pala : Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç. Eski, kullanılmış eşya ya da giysi. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

Abar : Şaşma ve korku ünlemi.

Diğer dillerde Kasava anlamı nedir?

İngilizce'de Kasava ne demek ? : cassava