Latince nedir, Latince ne demek

Latince; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Latin dili.
 • Bu dille yazılmış olan

Latince hakkında bilgiler

Latince, Hint-Avrupa dil ailesine üye antik bir dildir. Eski Roma İmparatorluğunun resmî dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır.

Latince ile ilgili Cümleler

 • Latince isim "hortus" o-çekime aittir.
 • Sadece birkaç öğrenci Latince okuyabiliyor.
 • Portekizcedeki "eu" zamiri Latince "ego" dan gelmiştir.
 • Yunanca ve Latince kullanışlı dillerdir. Bu nedenle onları öğreniyorum.
 • Latince eğitimine ne zaman başladın?
 • Latince biliyor musun?
 • Onun Latince konuştuğunu düşünüyorum.
 • 'Non', 'sed', 'magnus' ve 'numerus' Latince sözcüklerdir.
 • Latince, Fransızca ve İngilizce konuşurdum, fakat şimdi hepsini unuttum.
 • Bu kelime Latince kökenli.
 • Latince biliyor musunuz?
 • Latince geleceğin dilidir!
 • Jale, Tom'un Latince okuyarak zamanını boşa harcadığını düşündü.
 • Latince iyi bir gramer bilgisi gerektiren kaç dilden biridir.

Latince tanımı, anlamı:

Latin : Latin halkları. İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse.

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

 

Antik : İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

İmparator : Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

Tarih : Tarih dersi. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı.

Boyun : Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Latince anlamı nedir?

İngilizce'de Latince ne demek? : n. Latin

Fransızca'da Latince : latin [le]

Almanca'da Latince : n. Latein, Lateinisch

Rusça'da Latince : n. латынь (F)