Kasa nedir Kasa; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Kasa" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Saman yumuşak olmak için, sapı ikinci kez sürme işlemi. Mahya iplerinde fener takılacak yerler. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (M...

 
 
 

Kasa çeki nedir ne demek

Kasa çeki nedir Kasa çeki; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir bankanın kendi fonu karşılığında düzenlediği ve kasiyerinin imzasını taşıyan çek. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakt...

Kasa durumu nedir ne demek

Kasa durumu nedir Kasa durumu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kuruluşun ya da bir bankanın günlük para düzenini gösteren günlük ödeme ve para alımlarının özetini kapsayan durum. Duru : Bulanıklığı olmaya...

Kasa hesabı nedir ne demek

Kasa hesabı nedir Kasa hesabı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kasa nakit giriş ve çıkışlarının gösterildiği hesap. Kasa : Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. Birbiri üzerine istif edilere...

Kasa kuralı nedir ne demek

Kasa kuralı nedir Kasa kuralı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelir ve giderlerin ilişkin bulundukları döneme bakılmaksızın sırasıyla alındıkları ve ödendikleri günlerde sayışımlara yazılımını gerektiren yön...

Kasa parası nedir ne demek

Kasa parası nedir Kasa parası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankaların yükümlülükleri karşılığında kasalarında tutmak zorunda oldukları nakit para veya nakde kolay çevrilebilir karşılıklar. Kasa : Para ve...

Kasa sayım artığı nedir ne demek

Kasa sayım artığı nedir Kasa sayım artığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayım sonu ortaya çıkan, alacaklısı belli olmayan yazılım dışı kasada fazla bulunan para. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. ...

Kasa sayımı nedir ne demek

Kasa sayımı nedir Kasa sayımı; bir ticaret terimidir. Sayım : Sayma işi, tadat. Günlük : Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. O günkü, o günle ilgili. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Tütsü için...

Kasa varı nedir ne demek

Kasa varı nedir Kasa varı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alıcılara ilişkin gereksemeler karşılanılmak üzere bankalarca kasalarında bulundurulan para. Varı : Mısır Kasa : Para veya değerli eşya saklamaya y...

Kasa açığı nedir ne demek

Kasa açığı nedir Kasa açığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kasa sayışımına göre kasada bulunması gereken para ile bulunan para arasındaki eksiklik. Açığ : İnat Kasa : Para veya değerli eşya saklamaya yaray...

Kasa borç belgiti nedir ne demek

Kasa borç belgiti nedir Kasa borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kurum ya da bir banka veznesinde belirli bir paranın borç olarak alındığını, istenildiğinde hemen ödeneceğini bildirir borç belgiti. Be...

Kasa defteri nedir ne demek

Kasa defteri nedir Kasa defteri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir firmanın nakit giriş çıkışlarının sınıflandırılarak kaydının yapıldığı defter. İngilizce'de Kasa defteri ne demek? Kasa defteri ingilizcesi nedir?:...

Kasa fişi nedir ne demek

Kasa fişi nedir Kasa fişi; bir ticaret terimidir. Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. ...

Kasa indirimi nedir ne demek

Kasa indirimi nedir Kasa indirimi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: nakit indirimi]. Teknik terim anlamı: Saycalı satışlarda alıcının mal parasını önelinden önce ödemeyi kabullenmesinden, alıcı...

Kasa ödencesi nedir ne demek

Kasa ödencesi nedir Kasa ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kasa görevlisi ile kuruluşa ilişkin para alma ve verme işleriyle uğraşanlarla bunlara ilişkin sayışmalardan sorumlu tutulanlara aldıkları ücret...

Kasa parası oranı nedir ne demek

Kasa parası oranı nedir Kasa parası oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankaların kasalarında yasayla belirlenen oranda tutmak zorunda oldukları nakit para veya nakde kolay çevrilebilir karşılıkların yükümlül...

Kasa sayım eksiği nedir ne demek

Kasa sayım eksiği nedir Kasa sayım eksiği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayım sonucu ortaya çıkan ve borçlusu bulunamayan kasa eksiği para. Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küç...

Kasa sayışımı nedir ne demek

Kasa sayışımı nedir Kasa sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel kuruluşa ilişkin kasa değişim ve devinimlerini kasaya giren, kasadan çıkan ve kasada kalan değerleriyle kapsayan sayışım. Sayışım : Sa...

Kasa yazdığı nedir ne demek

Kasa yazdığı nedir Kasa yazdığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletmeye giren ve çıkan paraların bütün ayrıntılarıyla izlenilmesini sağlayan yazdık. Kasa : Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dol...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim