Sorgun nedir, Sorgun ne demek

Sorgun; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

Yerel Türkçe anlamı:

Çok uzun ve güzel saç.

Çalıya benzer bir çeşit söğüt

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: sorkun]

Sorgun isminin anlamı, Sorgun ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir tür söğüt ağacı. Sıkı, sert. Çok uzun ve güzel saç.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Sinop ili, Erfelek ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Ankara şehri, Güdül belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Bursa şehrinde, Keles ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. İçel kenti, Güzeloluk nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Sorgun hakkında bilgiler

Sorgun, Yozgat'nın bir ilçesidir.

Sorgun kelimesinin sözkökü veya toponomisi incelendiğinde Osmanlı ve o dönemdeki Türk Dünyası kaynaklarında açıklamalar yazılmıştır. Sorgun kelimesinin asıl yazılışı Sorkun şeklindedir. Bazı kaynaklarda Sorgun, Sorhun şeklinde de görülebilmektedir. Manası Farsça veya İran (Fars) dilinde çiçek ve söğüt ağacı olarak geçer. Türk Dil Kurumu Tarama Sözlüğü'nde Eski Edebiyattaki Sorkun, sorgun, sorhun kelimelerinin geçtiği yazılar gösterilmiştir . Türkiye'de Sorgun ve Sorkun adlı çok sayıda yerleşim yerleri bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi ve Farsça'da yazılış şekilleri şöyledir. صورقون (Sorkun), سورقون (Sorkun), صورغون (Sorgun), صورقين (Sorkın), سورخون (Sorĥun).

 

İlçe linyit, uranyum ve toryum açısından zengin bir yeraltı kaynağına sahiptir. Ancak Türkiye'de yeterli teknoloji mevcut olmadığı için uranyum ve toryum çıkarılamamaktadır. Ayrıca şifalı su kaynakları açısından ilçe Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir. Yeraltı termal sıcak su Sorgun'un bir bölümünde ısınmada da kullanılmaktadır.

İlçe genelinde nüfusun bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal işletmeler genel olarak küçük ve orta değerde olup, bunun yanı sıra kiracılık ve ortakçılık şeklindeki üretim de yaygındır. İlçe bir tahıl ambarıdır. Az da olsa sulu tarımda yapıldığı halde daha çok kuru şartlarda hububat üretilmektedir. Birinci sırayı buğday alır. Bunu arpa ve çavdar üretimi izler. Bunları baklagillerden nohut, mercimek üretimi takip eder. İlçede şeker pancarı üretimi de oldukça fazla olup 1998 yılında Sorgun Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi nedeniyle şeker pancarı üretimi oldukça artmıştır. İlçemizde bağ, bahçe ziraatı daha ziyade aile ve il içi tüketime yöneliktir. Bitkisel üretimin yanında hayvancılıkta önemli yer tutmaktadır. Tarımsal işletmelerin hemen hepsine hayvancılık teşvik uygulamaları ilçede modern hayvancılığa doğru gidişi hızlandırmıştır. Tabii, suni tohumlama, ithal inek dağıtımı ile kaynak kullanımı destekleme fonundan teşvikle modern işletmeler kurulmasına çalışmaktadırlar.

 

Sorgun tanımı, anlamı:

Yozgat : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Sorgu : Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'na göre, sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, istintak. Sorma işi.

Sepetçi : Sepet yapan veya satan kimse.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

İnce : Hafif, gücü az. Taneleri ufak, iri karşıtı. Zayıf. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Dönem : Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Herkes. Dış, çevre, ortam. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Sepetçi söğüdü : Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir tür söğüt, ban ağacı, sorgun (Salix viminalis).

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı. Sınırlanmış, sınırlı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Sorguncukahiler : Bilecik şehri, Yenipazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sorguntatlısı : Yozgat şehrinde, Sorgun belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Diğer dillerde Sorgun anlamı nedir?

Rusça'da Sorgun : n. ива (F)