Stearil alkol nedir, Stearil alkol ne demek

Stearil alkol; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Formülü CH3(CH2)16CH2OH, e.n. 59 °C , sistematik adı 1-oktadekanol olan, n-oktadesil alkol olaraka da bilinen, reçine, parfüm, kozmetik ve yağlayıcıların yapımında ve yüzey aktif madde olarak kullanılan, alkol, eter ve asetonda çözünen yanabilen, ince tabakalar halinde, beyaz renkli bir alkol.

Stearil alkol tanımı, anlamı

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki

Yüzey aktif madde : Sıvıların yüzey gerilimini veya ara yüzey gerilimini düşüren madde. Bir çözeltinin yüzeyinde biriken ve çözücünün yüzey gerilimini etkileyen ,deterjanlar ve sabunlar gibi, madde.

Sistematik ad : Bir bileşiğin sistematik yapısını temel alan pentan gibi ad.

Sistematik : Sistemli.

Yağlayıcı : Makine, motor vb.ni oluşturan parçaları yağlama işinde kullanılan araç.

Kozmetik : Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü madde.

Çözünen : Çözelti oluşturan özdek. Bir çözgende çözünüme uğrayan özdek. Kendi bileşimini değiştirmeden, çözücü içinde, atom, molekül ya da yükünler olarak tekdüze dağılmış özdek. Tektürel bir karışımda nicelikçe az olan. Çözücü içinde bileşimi bozulmadan dağılmış ve genellikle çözeltide miktarca az olan madde.Katı-sıvı homojen karışımlarında katı daima çözünendir. Ör. %80’lik şeker çözeltisinde çözünen şeker, çözücü sudur. Bir çözende çözünerek, çözelti oluşturan özdek.

 

Sistema : Sistem, aygıt.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Tabaka : Katman. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Derece. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu.

Reçine : Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı. Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde.

Renkli : Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Neşeli, canlı, ilgi çekici. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse).

Formül : Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

 

Parfüm : Güzel koku. Şişelenmiş güzel koku.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Aseton : Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı.

Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap.

Yağla : Et kıyılan tahta.

Beyaz : Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Bu renkte olan. Beyaz ırktan olan kimse. Beyaz zehir.

Diğer dillerde Stearil alkol anlamı nedir?

İngilizce'de Stearil alkol ne demek ? : stearyl alcohol