Uzunçalar nedir, Uzunçalar ne demek

Uzunçalar; bir müzik terimidir.

  • Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plak
  • Bir sanatçının eserlerinin bir bölümünün yer aldığı kaset, albüm.

"Uzunçalar" ile ilgili cümleler

  • "İlk uzunçaların hazırlıkları başladığında, her ikisi de son kartlarını oynadıklarını biliyordu." - M. Mungan

Uzunçalar hakkında bilgiler

Uzunçalar, bir müzik albümünün tamamından ya da içinden seçme 8-10 parçasından oluşan plaklara verilen alt isimdir. Bu plaklar 33 1/3 devir olarak kaydedilirler. Çapları ortalama 30 santimetredir. Uzunçalar plakların bir yüzüne ortalama 23 dakikalık şarkı kaydedilebilir. Plastik malzemeden yapılırlar. Plak üzerine kayıtlar, günümüz kayıtlarının aksine dijital değil analog olarak yapılmaktadır. 1980'li yıllarda kasetler, plakların yerini almaya başlamıştır.

Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Onu Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. İkilinin ikinci albümleri de LP olarak yayınlanmıştır.

Uzunçalar tanımı, anlamı:

Devir : Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Aktarılma. Dolaşma. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Dönme, dönüş. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.

 

Plak : Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak. Metal nesne, plaka.

Kaset : İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu.

Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap. Uzunçalar.

Düşük : Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, bağan, sakıt. İktidardan düşmüş veya düşürülmüş. Az. Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış. Dil bilgisi kurallarına uymayan. Eski değer ve onurunu yitirmiş olan.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan. Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Büyük abdest. Niceliği çok olan.

Boyutlu : Boyutu olan.

Sanatçı : Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

Eser : Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. İz, işaret, im. Yayın, kitap, yapıt.

 

Bölüm : Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Diğer dillerde Uzunçalar anlamı nedir?

İngilizce'de Uzunçalar ne demek? : adj. long playing

n. long play

Fransızca'da Uzunçalar : microsillon [le]

Almanca'da Uzunçalar : n. Langspielplatte