Yemek hizmeti nedir, Yemek hizmeti ne demek

  • Bir kuruluş tarafından yemeğin hazırlanması ve dağıtılması işi

Yemek hizmeti tanımı, anlamı:

Yemek : Günün belli saatlerinde yenilen besin. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Başkasının parasını harcamak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Yasal yoldan cezalandırılmak. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Birine alacağını vermemek, ödememek. Isırmak. Yemek yeme, karın doyurma işi. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Kandırmak. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Kurulma işi. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Dağıtılma : Dağıtılmak işi.