Ampul nedir, Ampul ne demek

Ampul; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Ampul" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Karşımdaki duvara takılmış iki ampulden biri sönüktü ve bir gözü kırpılmış bir insan gibi bana bakıyordu." - K. Bilbaşar

Biyoloji'deki anlamı:

Zardan yapılmış herhangi bir kesecik.

Omurgalılarda kulağın yarım daire kanallarının uçlarındaki genişlemiş yapılar. 3.Derisi dikenlilerde su kanal sistemine bağlı halka kanal üzerindeki küçük iç su depoları. 4.Keski solungaçlılarda duygu kanallarının uçlarındaki kesecikler. 5.Dişilerde Fallop kanalının bir parçası. 6.Erkeklerde vas deferensin bir kısmı. 7.Böceklerde Malpighi tüplerinin bağırsağa bağlandığı bölge. Ampulla.

Zooloji alanındaki anlamı:

Omurgalı hayvanlarda kulağın yarım çember kanallarının uçlarındaki genişlemiş yapılar;

Derisidikenlilerde su kanal sistemindeki ambulakral ayakçıların çember kanal tabanında bulunan ve depo görevi oları küçük şişkinlikler.

Zardan yapılmış bir kesecik;

Bilimsel terim anlamı:

Işıyıcı maddeyi saran saydam ya da yarı saydam kılıf. Not: Endüstride akkor lamba ampulu: Kavanoz.

 

İngilizce'de Ampul ne demek? Ampul ingilizcesi nedir?:

bulb, ampulla

Osmanlıca Ampul ne demek? Ampul Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mecel

Ampul hakkında bilgiler

Ampul (Fransızca: (une) ampoule) elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan içinde argon gazı bulunan armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genel olarak volfram tungsten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yaklaşık 3000 °C) ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar. Ampul, Thomas Edison tarafından icad edilmiştir. Bu buluş Edison'un binlerce buluşundan sadece biri olmasına rağmen en büyük buluşudur.

Şu an günümüzdeki ampullerin kimileri 2 yıl, kimileri 8 yıl dayanabilir. Thomas Edison'in ampulü icat etmesinden sonra aydınlatma teknolojisine çok büyük adım atılmıştır. Elektrik ile çalışır.

Enerji tasarrufu için tasarruf ampulü kullanılması yararlıdır.

Ampul ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ampulün mucidi ise [Sir Humphry Davy]'dir. Fakat ampullerin ömürleri çok kısa olmuştur. İngiliz [Joseph Swan] ve Amerikalı Thomas Alva Edison, şaşırtıcı bir şekilde aynı yıllarda daha uzun ömürlü ampulü bulmuşlardır. Daha sonra Edison, 1880 yılında daha uzun süre dayanabilen ampulü yaptı.

 

Ampul ile ilgili Cümleler

 • Sen, bir ampulu nasıl takacağını bilmiyorsun?
 • Bir ampul ışık verir.
 • Ali ampulü çıkardı.
 • Bir ampulün nasıl çalıştığını bana kim söyleyebilir?
 • Üç ampul patladı.
 • Bir ampulü değiştirmek kaç kişi gerektirir?
 • Ali ampulü taktı.
 • Edison ampulü icat etti.
 • Thomas Edison ampulü icat etmiştir.
 • Edison elektrik ampulünü icat etti.

Ampul anlamı, kısaca tanımı:

Elektrik : Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Çarpıcılık, cazibe, canlılık.

Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Debi.

Akkor : Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Işık : Aydınlanmak için kullanılan elektrik. Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı. Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma. Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb.

Şişe : Tavan tahtaları arasındaki açıklığı kapatmak için uzunluğuna çakılan çıta. Gaz lambasında fitil çevresine konulan cam koruyucu. İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap. Bu kabın aldığı miktarda olan.

Mum ampul : Mum biçiminde ampul.

İletken : Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey).

Havas : Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı. Nitelikler, özellikler. İleri gelenler, seçkinler. Duyumlar, duygular.

Boşaltı : Boşaltım. Vücuttan atılan dışkı, balgam, idrar vb. atıkların genel adı.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

İlaç : Çare, önlem. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.

Kapalı : Açık olmayan (giyecek). Başı örtülü (kadın). Geçilmez durumda olan. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Bulutlu, karanlık (hava). Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Gizli, saklı. Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. İçe dönük yaradılışta olan.

Temas : Gidip gelme, ulaşım, bağlantı. Değme, dokunma, dokunuş, değinti. Değinme, sözünü etme, bahsetme. Dokunma. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet.

Ampul temizleyici : Tam boşluğu sağlamak ve kararmayı azaltmak için ampulün içine sokulan kimyasal madde.

Ampulla : [Bakınız: ampul] Ampül biçimindeki şişkinlik, kabarcık.

Ampulla duktus deferentis : Ductus deferens’in, sidik torbası üzerinde seyrederken yapmış olduğu genişleme.

Ampulla membranasea : İç kulakta, zardan yarım halka kanallarının ampullae osseae içinde yapmış oldukları şişkinlikler.

Ampulla membranasea anteriyor : İç kulakta, ön zardan yarım halka kanalın yaptığı şişkinlik.

Ampulla membranasea lateralis : İç kulakta, yan zardan yarım halka kanalın yaptığı şişkinlik.

Ampulla membranasea posteriyör : İç kulakta, arka zardan yarım halka kanalın yaptığı şişkinlik.

Ampulla ossea : İç kulakta, yarım halka kanallarda görülen şişkinlikler.

Ampulla ossea anteriyor : İç kulakta, ön yarım halka kanalın tabanında yer alan şişkinlik.

Ampulla ossea lateralis : İç kulakta, yan yarım halka kanalın tabanında bulunan ampul biçimindeki şişkinlik.

Diğer dillerde Ampul anlamı nedir?

İngilizce'de Ampul ne demek? : n. sealed glass vessel used in hypodermic injections

n. ampoule, small tube; light bulb

n. bulb, lamp

Fransızca'da Ampul : ampoule [la]

Almanca'da Ampul : n. Ampulle, Birne, Glühbirne, Glühlampe

Rusça'da Ampul : n. лампочка (F), ампула (F)