Atmospheric türkçesi Atmospheric nedir

  • Ortam.
  • Havaya ilişkin.
  • Atmosferik.
  • Atmosferle ilgili.
  • Ortam ile ilgili.
  • Hava.
  • Atmosfere ilişkin.
  • Cevvi.

Atmospheric ile ilgili cümleler

English: Human and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.
Turkish: İnsan ve hayvan yaşamı atmosferik çevreye gösterdikleri tepkilerden etkilenirler.

English: There are four major parts to the atmospheric problem: observation, understanding, prediction, and control.
Turkish: Atmosferik sorun için dört ana parça vardır: gözlem, anlama, tahmin ve kontrol.

Atmospheric ingilizcede ne demek, Atmospheric nerede nasıl kullanılır?

Atmospheric absorption : Atmosferik adsorpsiyon. Atmosferik absorpsiyon.

Atmospheric air : Çevrehava. Atmosferik hava. Atmosfer. Dış hava.

Atmospheric circulation : Hava yığınlarının yüksek ve alçak basınç alanları üzerinde ve bu alanlar arasında bağlantılı olarak düşey ve yatay yönlerde yer değiştirmesi. Atmosfer dolaşımı. Havayuvarı dolaşımı.

Atmospheric condition : Atmosferik şart. Atmosfer koşulu.

Atmospheric conditions : Atmosfer koşullan. Ortam şartları.

Atmospheric dispersion : Havayuvarı dağıtması. Havanın ışığı dağıtması olayı. Atmosferik dispersiyon.

Atmospheric moisture : Hava nemi. Hava rutubeti.

Atmospheric density : Atmosfer yoğunluğu.

 

Atmospheric engine : Hava motoru.

Atmospheric layer : Atmosfer tabakası. Havayuvarı katmanı. Sıcaklık, yoğunluk gibi özellikleri bakımından birbirlerinden farklı olan, çeşitli yüksekliklerdeki hava katlarından her biri.

İngilizce Atmospheric Türkçe anlamı, Atmospheric eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Atmospheric ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ambiences : Muhit. Atmosfer. Ambians. Çevre. Çevresel özellik. Ambiyans.

Environment : Ayırıcı toplumsal özellikleri bulunan ve bireyleri kuşatarak biçimlenmelerinde köklü bir üstlencesi bulunan ekinsel ya da yersel alan. Kişiyi etkileyen, özdeksel ve tinsel gelişmesini, biçimlenmesini ve yaşamını belirleyen, dirimbilimsel, iklimle ilgili ve toplumsal etkenlerin tümü. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Etraf. Civar. Çevre. Vasat. Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Mekan.

Aromas : Itır. Rayiha. Güzel koku. Koku. Hoş koku. Koku (kuvvetli ve hoş). Aroma. Aroma (güzel) koku.

Ambiance : Çevre. Ambians.

Aether : Eter. Eskiden beri uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan esnek bir madde. Esir. Lokman ruhu. Lokmanruhu. Gökyüzü.

Aroma : Gıdaların duyusal muayenelerinde çiğneme ve yutkunma sonucunda hissedilen tat ve kokunun birlikte oluşturdukları haz verici duyum, rayiha. Itır. Aroma (güzel) koku. Güzel koku. Hoş koku. Aroma. Belirli bir nitelik ya da ortam. Rayiha.

Aethers : Lokmanruhu. Gökyüzü. Eskiden beri uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan esnek bir madde. Esir. Eter. Lokman ruhu.

Airs : Caka. Çalım. Fiyaka. Gösteriş. Özel. Kurum. Havalar.

 

Aero : Uçak. Ero. Hava, gaz. Havacılık. Havayla ilgili. Uçak veya uçan bir şeye ait. Havacılıkla ilgili. Uçakla ilgili.

Contexts : Durum. Şartlar. Kontekst. Sözün gelişi. Genel durum. Bağlam. Kaynak. İçerik.

Atmospheric synonyms : ambit, air, atmospheres, environments, atmospherics, ambients, aerial, atmosphere, climate, aura, ambient, ambience, context, aeros, atmospherical.

Atmospheric ingilizce tanımı, definition of Atmospheric

Atmospheric kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The atmospheric envelope of the earth. Of or pertaining to the atmosphere. As, atmospheric air. Of the nature of, or resembling, the atmosphere.