Contract an engagement türkçesi Contract an engagement nedir

  • Taahhüt etmek.

Contract an engagement ingilizcede ne demek, Contract an engagement nerede nasıl kullanılır?

Contract : Yanların ilintisiz isteklerini açığa vurarak anlaşmaları. kişilerin, yandaş olarak bir hakkı değiştirmek, ortaya çıkarmak ya da düşürmek amacıyla yasalar çerçevesinde iç güdülerine dayanarak imzaları altında yaptıkları karşılıklı ve yazılı bildirim. (hastalığa) yakalanmak. Ölçüsünü küçültmek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge. Kasmak. Sözleşme. Bir oyuncunun tiyatro yönetimiyle yaptığı yazılı anlaşma. Bağıtlaşmak. Anlaşma yapmak.

An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüzgar. Bir. (herhangi) bir.

Engagement : Sözleşme. Mülakat. Çatma. Çarpışma. Birbirine geçme. Nişanlanma. Söz. Taahhüt. Katılım. Görev.

Break off an engagement : Nişanı bozmak. Nişanı atmak. Yüzüğü geriye çevirmek.

İngilizce Contract an engagement Türkçe anlamı, Contract an engagement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Contract an engagement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Capitulate : Teslim şartlarını kararlaştırmak. Silahları bırakmak. Anlaşmak. Taviz vermek. Teslim olmak.

Stipulating : Koşul olarak koymak. Koşul olarak koyma. Şartları belirlemek. Şart koymak. Şart koşmak. Garanti etmek. Şart koşma.

Undertake : Üstlenmek. Yüklenmek. Üzerine alma. Deruhte etmek. Kabullenme, bir işin uygulanmasını ya da yapımını üzerine alma. Başlamak. Garanti etmek. Söz vermek.

Engage : Tutmak. Bağlamak. Çatışmak. Angaje etmek. Söz vermek. Hücum etmek. Birbirine geçirmek. İşgal etmek. İşe almak. Çalıştırmak.

Stipulates : Şartları belirlemek. Koşul olarak koymak. Şart koymak. Garanti etmek. Şarta bağlamak. Anlaşma yapmak. Öngörmek. Koşul koymak. Koşula bağlamak.

Capitulating : Taviz vermek. Silahları bırakmak. Teslim şartlarını kararlaştırmak. Anlaşmak. Teslim olmak.

Make a commitment : Taahhüt vermek. Vaatte bulunmak. Taahhüt altına girmek. Söz vermek. Taahhütte bulunmak.

Capitulates : Silahları bırakmak. Teslim olmak. Anlaşmak. Taviz vermek. Teslim şartlarını kararlaştırmak.

Promise : Beklenti. Önceden haber vermek. Göstermek. Umut. Temin etmek. Vaat etmek. Vaat. Ant. Vaatte bulunmak.

Engages : Tutmak. Garanti etmek. (bir işle) meşgul olmak. İşe almak. Angaje etmek. Tutturmak. Bağlanmak. Çekmek. Kullanmak.

Contract an engagement synonyms : give an undertaking, stipulated, commit, stipulate, pledge.