Eczacılık bilimi nedir, Eczacılık bilimi ne demek

Eczacılık bilimi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Tıbbi ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji.

Teknik terim anlamı:

İlaç bilimi.

Eczacılık bilimi kısaca anlamı, tanımı

Bili : Bilgi

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Ecza : Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde. Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde.

Eczacı : Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse.

Eczacılık : Eczacının yaptığı iş. İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren sağlık mesleği.

 

Kimyasal madde : Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır.

İlaç bilimi : İlaçlarla biylojik sistemler arasındaki ilişkiyi, ilaçların etkilerini ve tedavide kullanım biçimlerini inceleyen bilim dalı, farmakoloji.

Farmakoloji : İlaç bilimi.

Biyolojik : Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Faaliyet : Canlılık, hareket. Çalışma. İşler durumda olma, etkinlik.

Biyoloji : Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Tıbbi : Tıpla ilgili, hekimlikle ilgili.

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Aktif : Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü. Etkili. Çalışan, çalışmasını sürdüren. Etken.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Farma : Giyim eşyalarına süs için konulan kırma, fırfır.

Biyo : [Bakınız: böğez]. [Bakınız: biyol]. Bir kere. Bu defa, bu sefer. Bir defa (Kuşu). Bir yol, bir kere. Yunanca hayat anlamına gelen ön ek. Hayat.

Diğer dillerde Eczacılık bilimi anlamı nedir?

İngilizce'de Eczacılık bilimi ne demek ? : pharmacology