Esophagismus türkçesi Esophagismus nedir

Esophagismus ingilizcede ne demek, Esophagismus nerede nasıl kullanılır?

Oesophagismus : Özefagus spazmı. Özofagus spazmı. Yemek borusu spazmı. Yemek borusu kaslarının anatomik bir bozukluk olmaksızın geçici kontraksiyonu, özofagus spazmı, özofagismus.

Esophagi : Gırtlak. Yemek borusu. Yutak. Boğaz.

Esophagitis : Özofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı. Özefagus yangısı. Özofajit. Yemek borusu iltahabı. Yemek borusu tahrişi.

Reflux esophagitis : Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin patolojik değişim, refluks özofagitis. Geri akış özofagitisi. Refluks özofagitis.

Dilatatio oesophagie : Dilatasyo özofagi. Yemek borusun genişlemesi.

Stenosis oesophagi : Yemek borusu daralması. Özofagus stenozu.

Perioesophagitis : Periözofagitis. Yemek borusunu saran dokuların yangısı.

Oesophagitis simplex : Özofagitis simpleks. Yemek borusunun basit yangısı.

Oesophagitis : Özofagutus. Özofajit. Yemek borusu yangısı. Özofagitis. Yemek borusu mukozasının yangısı. Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit. Yemek borusu iltihabı. Özefagus yangısı.

 

Oesophagitis phlegmonosa : Özofagitis flegmonoza. Yemek borusunun flegmonöz yangısı.

İngilizce Esophagismus Türkçe anlamı, Esophagismus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Esophagismus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksendışı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

 

Oesophagismus : Yemek borusu kaslarının anatomik bir bozukluk olmaksızın geçici kontraksiyonu, özofagus spazmı, özofagismus. Özofagus spazmı. Özefagus spazmı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Esophagismus synonyms : abdominal pain, a amplitude mod, abdomen, abamectin, a clay, a c syndrom, a dna.