Hukuki metroloji nedir, Hukuki metroloji ne demek

  • Metrolojinin, hukuki konuların gerektirdiği durumlarda, ölçme metotları, ölçme birimleri ve ölçme aletleri ile ilgili olan kısmı

Hukuki metroloji tanımı, anlamı:

Hukuki : Tüzel.

Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Haklar. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Bu yasaları konu alan bilim. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.

Metroloji : Ölçme ile ilgili bir bilim dalı. Ağırlıklar ve ölçüler üstüne inceleme kitabı.

Metro : Büyükşehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında sağlayan tren, yer altı treni.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Ölçme : Ölçmek işi.

Metot : Yöntem.

Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

 

Alet : Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.