Kasap havası nedir, Kasap havası ne demek

  • Marmara Bölgesi'nde özellikle Trakya'da düğünlerde oynanan bir tür halk oyunu

Kasap havası hakkında bilgiler

Kasap Havası, Türkiye'de geniş çapta bilinen ve Marmara Bölgesi'nde, özellikle de Trakya Bölgesi'nde yaygın olarak oynanan bir halk oyundur. Benzer danslar Ukrayna'da Arkan, Romanya'da Arcan, İsrail'de Hora, Orta Doğu'da Dabke, Bulgaristan'da Kasapsko Horo, Sırbistan'da Kasapsko Kolo, Makedonya'da Lesnoto ve Ermenistan'da Soorch Bar'dır. Türkiye'de oynanan ve en bilinen kasap havası Yunanca adı Ehe geia panagia (Έχε γεια Παναγιά) adlı oyundur.

2/4'lük hızlı ve 4/4'lük yavaş ritimlerle şekillenen Uzzal Makamı oyun havalarından yola çıkarak bulunan kasap havası isminin, zamanında İstanbul'da yaşayan Arnavut kasaplarına dayandığı halk arasında yaygın bir inanıştır. Çeşitli kaynaklarda Bizans dönemi İstanbul'unda Makellarikos Horos adı ile oynandığı söylenmekte ise de, bu konuda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yoktur.

Kasap havasının Ağır kasap, hızlı kasap ve Sırp kasabı gibi farklı türleri bulunmaktadır. Ağır kasap Yunanistan'da Sirtaki'nin atası olarak kabul edilmektedir.

Kasap havası tanımı, anlamı:

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Halk : Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Yaratma.

Oyun : Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Kumar. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Hile, düzen, desise, entrika.

 

Kasap : Sığır, koyun gibi eti yenecek hayvanları kesen veya dükkânında perakende olarak satan kimse. Kan dökücü, hunhar. Et satılan dükkân.

Havas : Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı. Duyumlar, duygular. Nitelikler, özellikler. İleri gelenler, seçkinler.

Hava : Müzik parçalarında tür. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Çekicilik. Esinti. Gökyüzü. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Keyif, âlem. Çevreyi kuşatan boşluk. Tarz, üslup. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans.

Düğün : Bir olayı kutlamak için yapılmış olan büyük eğlence veya tören. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılmış olan tören, eğlence, cemiyet.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Geniş : Eni çok olan, enli, vâsi. Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Bol (elbise). Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Yaygın : Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan. Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Benzeşim.

Dans : Müzik temposuna uyularak yapılmış olan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks.