Tahterevalli nedir, Tahterevalli ne demek

  • İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç, çöğüncek

"Tahterevalli" ile ilgili cümle

  • "Küçükken tahterevalliye binmişsinizdir." - N. Hikmet

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Destek noktası ortada olan kaldıraca bir yandan bir cambaz atlayınca öteki uçtakinin havada takla atmasına yarayan tahterevalli

İngilizce'de Tahterevalli ne demek? Tahterevalli ingilizcesi nedir?:

see-saw

Tahterevalli hakkında bilgiler

Tahterevalli, genel olarak çocuk bahçesi, park ve okul bahçelerine sabit kurulan ve iki ucuna en az birer çocuğun oturup biribirini yukarı aşağı indirip kaldırmasına yarayan oyun aracı. Tahterevalli, genellike tam orta noktasından desteklenen bir tür kaldıraçtır.

Türkçedeki tahterevalli adı Farsça tahtırevan adından gelir.

Tahterevalli anlamı, kısaca tanımı:

Orta : İyi ile kötü arasındaki durum. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Ne uzun ne kısa, midi. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Yeniçeri Ocağında tabur. Ne büyük ne küçük, midi. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Orantı. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.

 

Taht : Hükümdarlık makamı, hükümdarlık. Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel.

Hava : Esinti. Çekicilik. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Çevreyi kuşatan boşluk. Gökyüzü. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Müzik parçalarında tür. Keyif, âlem. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Tarz, üslup. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik.

 

Eğlenme : Alay etme. Neşeli, hoşça vakit geçirme. Eğlenmek işi. Oyalanma.

Dayalı : Dayanarak, dayanmış bir biçimde. İlgili, dair, müstenit, mebni. Dayanmış olan.

Tahta : Kara tahta. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. Bu ağaçtan yapılmış. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç.

Metal : Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Bu maddeden yapılmış. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Diğer dillerde Tahterevalli anlamı nedir?

İngilizce'de Tahterevalli ne demek? : n. seesaw

Fransızca'da Tahterevalli : bascule [le], balançoire [la]

Almanca'da Tahterevalli : n. Wippe